Hlavní obsah
Sjezdovka Razula patří k nejdelším ve Zlínském kraji. Foto: Ski areál Razula

Úplných rodin v Česku rapidně ubylo

Politické a ekonomické změny, k nimž došlo v Česku od listopadu 1989 do současnosti, měly za následek i změny ve struktuře našich rodin a domácností. Zjistilo je sčítání lidu, domů a bytů v březnu 2001.

Sjezdovka Razula patří k nejdelším ve Zlínském kraji. Foto: Ski areál Razula
Úplných rodin v Česku rapidně ubylo

Od populačního cenzu 1991 do sčítání v roce 2001 se počet rodin a domácností zvýšil ze 4,0516 na 4,2707 miliónu, ale počet úplných rodin tvořených manželským párem s dětmi nebo bez dětí (patří sem i soužití druha a družky) se snížil z 2,5129 na 2,3336 miliónu (o 7,1 %).

Proti tomu došlo ke zvýšení počtu neúplných rodin (jeden z rodičů alespoň s jedním dítětem) ze 434,4 na 576,4 tisíce(o 32,7 %), počet vícečlenných domácností tvořených nepříbuznými osobami se zvýšil ze 14,7 na 84,5 tisíce, ale mimořádně vzrostl počet domácností jednotlivců z 1, 0896 na 1, 2762 miliónu.

Úplné rodiny tak dnes představují jen 54,6 procenta všech domácností a domácnosti jednotlivců už 29,9 procenta. V roce 1991 úplných rodin bylo 62,0 a domácností jednotlivců 26,9 procenta.

Rozvedených žen o 35 procent více

Tyto změny byly způsobeny prudkým snížením sňatečnosti nejmladších ročníků, pokračující vysokou rozvodovostí, dramatickým snížením porodnosti a proti tomu i mírně klesající úmrtností, v případě nárůstu domácností jednotlivců významnou roli sehrál prodlužující se věk seniorů.

Během pouhých deseti let vzrostl v populaci počet svobodných žen starších 15 let o 34 procent, počet rozvedených žen o téměř 35 procent, ale počet vdaných žen se snížil o 4,8 procenta. Počet ovdovělých žen se snížil o 6 procent, protože i starší ovdovělé ženy vstupují často do nového manželství.

Na změny v rodinném stavu obyvatelstva mělo vliv zejména to, že za deset let (1991-2000) sice bylo uzavřeno 601 tisíc manželství, ale bylo rozvedeno 301 tisíc manželství existujících. Počet manželství v naší společnosti klesl o 154 tisíc, a to jednak z důvodu vysoké rozvodovosti, ale také v důsledku úmrtí jednoho z manželů. Rozváděná manželství mají za sebou necelých 13 let společného života a narodilo se v nich průměrně 1,5 dětí.

Počty vícečlenných domácností klesají

V úplných rodinách žilo podle posledního sčítání 7,3 miliónu obyvatel, z toho bylo 1,831 miliónu závislých dětí. Dvoudětné rodiny zůstávají sice ještě stále nejčastějším typem naší rodiny, avšak nízká porodnost vede k ubývání vícečlenných rodin a domácností. V posledním desetiletí však došlo k jejich největšímu poklesu za posledních čtyřicet let - o téměř 180 tisíc ve srovnání s rokem 1991.

Na druhé straně se za stejné období zvýšil počet jednočlenných domácností o 186,6 tisíce. K nejvyššímu nárůstu za posledních 10 let však došlo v případě neúplných rodin. Jejich počet se zvýšil o 142 tisíc, tj. o 32,7 procenta.

K tomu je třeba dodat, že v nich žije téměř 1,5 miliónu osob, z toho 488 tisíc závislých dětí, a že rozvedená žena s dětmi je nejčastějším případem neúplné rodiny a že neúplné rodiny vykazují nejvyšší míru společného bydlení s další domácností v jednom bytě, především u rodičů. Bezdětných manželství bylo v roce 2001 už 53,3 procenta ze všech úplných rodin; v roce 1991 jich bylo pouze 44,5 procenta a v roce 1980 42,3 procenta. Z nich ovšem část představují starší bezdětní manželé.

Změny ve složení rodin a domácností se již dnes začínají promítat do života těchto nejmenších sociálních skupin, ale i do života celé společnosti. Mají významné dopady do rodinné sféry, populační a bytové politiky a dalších. Postupně zpracovávaná data sčítání 2001 umožní hlubší analýzy těchto společenských procesů, jež v mnohém determinují vývojové trendy populačního vývoje, bydlení, zaměstnanosti, a proto netečnost k těmto trendům určitě není na místě.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků