Hlavní obsah
Policejní prezident Tomáš Tuhý Foto: Petr Hloušek, Právo

Tuhý: Šili to na mě horkou jehlou a udělali při tom spoustu chyb

Policejní prezident Tomáš Tuhý označil v rozhovoru pro Právo nařčení z toho, že někdo z jeho okolí varoval dotčené před policejní razií, za vykonstruované a předem připravené.

Policejní prezident Tomáš Tuhý Foto: Petr Hloušek, Právo
Tuhý: Šili to na mě horkou jehlou a udělali při tom spoustu chyb

V červnu vás dnes již bývalý vysoký důstojník ÚOOZ Jiří Komárek nařkl z brutálního úniku informací. Vyšetřovací parlamentní komise k reorganizaci policie ale minulý týden konstatovala, že tato tvrzení jsou neprůkazná, a šetření se naopak začalo otáčet spíše proti vašim kritikům včetně olomouckých žalobců.

Od začátku jsem se k tomu stavěl jednoznačně tak, že jde o konstrukci, která tady vznikla. A pořád si kladu otázku proč. Osobně si myslím, že tím cílem bylo destabilizovat vedení policie, a to v návaznosti na zamýšlené organizační změny.

Je to jednoznačně konstrukce a cílený útok na mě

Nikdy jsem nečekal, že i proti policejnímu prezidentovi může přijít tak zásadní konstrukce a nepravda, a navíc že bude vyřčena z úst policisty jednoho z celostátních a tzv. elitních útvarů. Bylo to vážné obvinění, které mohlo poškodit celou policii, a nikdy jsem se s ničím podobným nesetkal. Je to pro mě velký alarm.

Klíčová SMS měla podle původních informací přijít na číslo Davida Tesaříka – syna vlivného olomouckého podnikatele ze společnosti Tesco SW Josefa Tesaříka a synovce senátora za ČSSD Martina Tesaříka. Nově ale vyšlo najevo, že zmíněná SMS nebyla příchozí, nýbrž že ji Tesařík naopak sám odeslal, což změnilo podstatu celého problému. Bylo to podle vás lajdáctví, nebo záměr?

To nedovedu posoudit. Každopádně fakt, že se to celé dnes dostává do jiného světla, znamená, že tu věc někdo připravoval. A že ji připravoval zřejmě tzv. horkou jehlou a udělal při tom řadu zásadních chyb.

Proč si to myslíte?

Např. když jsem si přečetl to usnesení o odložení té věci, jak ho zveřejnil Nadační fond proti korupci, tak tam je mnohem více rozporů, nesedí tam třeba časové údaje a jsou tam zřejmě cíleně některé údaje zamazávány tak, aby byly přesto viditelné. I to považuji za určitou aktivitu, která měla poškodit mě i mé blízké.

Přesné vysvětlení nemám, ale je to jednoznačně konstrukce a cílený útok na mě. Odmítám jakoukoliv spojitost s těmi věcmi.

Policejní prezident Tomáš Tuhý

Foto: Petr Hloušek, Právo

Šlendrián tedy, zdá se, vylučujete. Kdo podle vás za vámi zmiňovanou konstrukcí stojí? Původní šetření měli na starosti olomoučtí vrchní žalobci.

Nechci to takto hodnotit, ale platí, že Vrchní státní zastupitelství v Olomouci vedlo rok a půl nějaké řízení, ve kterém jsem měl figurovat jako podezřelý. A je velmi zvláštní, že se někdo může takovým příběhem takto intenzivně zabývat na základě vykonstruovaných faktů a nepravdivých údajů. Nevím, jakou to pak může vyvolávat důvěru v takovou instituci.

Vy jste tuto důvěru ztratil?

Pro mě je to ve vztahu k olomouckému vrchnímu státnímu zastupitelství velmi negativní zkušenost. A není to jediný případ. Podezřelé telefony a SMS zprávy jsou jedna věc, ale pak je tu i druhá záležitost ze stejné dílny, a to bylo veřejné prezentování jakéhosi příběhu údajné sabotáže ze strany vedení policejního prezidia.

Byli jsme nařčeni z napojení na kriminální špičky a stalo se tak jen pár hodin poté, co jsme zveřejnili informace o změně v organizační struktuře celostátních útvarů.

Jestliže máme respektovat orgány výkonné moci a obecně uplatňovat zásady neveřejného řízení, tak jak je možné, že se tyto informace dostávají do médií a jsou komentovány státními zástupci.

Nicméně vůči státním zastupitelstvím jako takovým nyní žádnou zášť nemám, ostatně jsem v kontaktu s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem a společně řešíme všechna témata, která s tím souvisejí.

Vycházíme si přitom vstříc a žádný problém nemáme například ani s pražskou vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou. Své lidi se snažím motivovat k tomu, aby došlo ke zklidnění té situace, a aby tím pádem byly minimální dopady na prověřované kauzy a trestní řízení.

Vraťme se ještě k původnímu podezření na únik informací, ze kterého jste byl podle Komárka podezřelý. Zmíněná SMS sice byla podle všeho odchozí, nicméně ani tak nebyla zcela standardní a měla přijít na číslo komunikující s telefonem, do kterého později vložila svou SIM kartu vaše bývalá manželka. Byl jste vy nebo někdo z vašich blízkých v kontaktu s Tesaříkem nebo někým dalším okolo firmy Tesco SW?

Určitě ne. Já ani ty osoby, které jsou popisovány v souvislosti s tou komunikací, neznám. Byl jsem k tomu i vyslýchán a platí to, že s touto komunikací nemám nic společného ani já, ani nikdo z mých blízkých.

Snaha zapojit mou osobu do jakéhosi úniku informací byla cílená

A vzhledem k tomu, jak jsou již zpochybňovány některé zásadní okolnosti té SMS komunikace, tak já nemohu mít důvěru ani v to, jestli se vůbec potvrdí ta informace, že někdo z mých blízkých měl k dispozici takový konkrétní telefon.

Naznačujete, že poznatky o infikovaném přístroji ve vaší rodině nejsou stejně jako původní tvrzení o příchozí zprávě pravdivé?

Jsem přesvědčen, že takový telefon buď nikdy neexistoval, nebo nebyl používán nikým z mého okolí.

Jak se to tedy taková věc dostala do spisu?

Nevím, jak orgány činné v trestním řízení k tomuto zjištění přišly. Každopádně si nedovedu představit, jak by se k někomu z mé rodiny takovýto telefon mohl dostat.

Informace o totožnosti uživatele jakéhokoliv čísla policie většinou získává oficiálním dotazem na telefonní operátory, případně to může zjistit vlastním operativním pátráním. Každopádně by ale mělo být ve spise uvedeno, jak konkrétního uživatele policie identifikovala. Podle vás tedy k ničemu takovému nedošlo?

Jsem o tom přesvědčen. Obsah spisu neznám, nicméně dnes běží šetření Generální inspekce bezpečnostních sborů a doufám, že tato záležitost, tedy jak se měl zmíněný telefon dostat do mého okolí, bude také náležitě prošetřena a vysvětlena.

Z vašich slov vyplývá, že i tuto skutečnost považujete za vymyšlenou. Je to tak?

Říkám, že snaha zapojit mou osobu do jakéhosi úniku informací byla cílená záležitost. Připravená a vykonstruovaná.

Policejní prezident Tomáš Tuhý

Foto: Petr Hloušek, Právo

To jsou poměrně silná slova. Kdo to tedy měl připravit a konstruovat?

Očekávám, že právě toto zodpoví šetření, které nyní provádí inspekce. Každopádně nedovedu si představit, že by Vrchní státní zastupitelství v Olomouci bylo schopno prověřovat více než rok a půl policejního prezidenta, aniž by k tomu mělo konkrétní zákonné důvody nebo konkrétní informace vedoucí ke konkrétní osobě.

Pokud se to stalo tak, jak popisujete, měl by za to někdo nést zodpovědnost?

Jestliže se to prokáže, tak by samozřejmě ty zodpovědné osoby nést důsledky měly. A pokud se ukáže, že ten příběh byl vykonstruován, tak by mělo být jednoznačně pojmenováno, kdo „výrobu“ takového příběhu zadal.

Tím opět útočíte na vlivné olomoucké žalobce?

Nechci nikoho jmenovat ani obviňovat. Jen si kladu otázku, jak je toto vůbec možné.

Před chvílí jste si stěžoval na úniky informací z toho původního šetření. Kdo za nimi podle vás stojí?

Z mé strany by to byla jen spekulace, nicméně i toto je to nyní v prověřování, takže by se mělo ukázat, kdo přesně měl k těm informacím přístup a jak to tedy bylo.

Je pro mě nicméně velmi alarmující a zvláštní, že se ty informace do médií vůbec dostaly. A není to přitom jediný případ.

Policejní prezident Tomáš Tuhý

Foto: Petr Hloušek, Právo

Vždyť obecně informace týkající se různých úkonů, které v souvislosti s organizační změnou uvnitř policie provádělo olomoucké vrchní státní zastupitelství, byly téměř on-line v některých médiích. To je přesně to, co považuji za určitý faul.

Tím podle všeho narážíte na to, že vysocí žalobci dopředu informovali veřejnost o tom, že vás a vašeho náměstka Zdeňka Laubeho budou vyslýchat kvůli podezření, že ohlášení reorganizace mohlo ve skutečnosti být dotažením dřívějších plánů podsvětí na odstranění šéfa ÚOOZ Roberta Šlachty.

Ano. A toto rozhodně nebylo podle pravidel. Ostatně jsem obratem informoval nejvyššího státního zástupce, že jsem hrubě nespokojen s tím, jakým způsobem je ten úkon prezentován.

Ten způsob komunikace jsme považovali za určitý nátlak, abychom zastavili tu připravenou změnu v organizační struktuře. Viděli jsme to jako nestandardní postup, koneckonců o tom tehdy jednala i bezpečnostní rada státu.

Proč jste to tak vnímali?

Vyhodnotili jsme to tak, že jsme vydali jako vedení policie prohlášení, ve kterém jsme zmínili, že se tímto způsobem kriminalizuje vedení policie. Nic jiného jsem v tom nemohl spatřovat.

Byli jsme překvapeni tím, jakou masivní hysterii naše rozhodnutí provést změnu v organizaci útvarů vyvolalo

Když mi volá vrchní státní zástupce, že se potřebuje potkat, a pak se dozvím z médií, že mám být vyslýchán k určitým podezřením, tak toto skutečně není standardní postup.

Proč by vlastně měl někdo takto složitě něco konstruovat proti vám a vyvíjet takový nátlak?

Nevím, pro nás to bylo absolutně nepředvídatelné. Byli jsme překvapeni tím, jakou masivní hysterii naše rozhodnutí provést změnu v organizaci útvarů vyvolalo. Bylo velmi zvláštní a doteď si klademe otázku, proč tomu tak bylo.

Vezměte si, že když proběhla výměna předchozího šéfa ÚOOZ Jana Kubiceho, tak s ním odešlo více než 100 lidí. Tady bylo predikováno, že se to bude opakovat, ale my dnes vidíme, že odešli skutečně jednotliví policisté.

Garantovali jsme, že budou zachovávány vyšetřovací týmy a že budou vypořádány připomínky státních zástupců, takže ty katastrofické scénáře ani nemohly nastat.

Jenže vy jste ale garantovali i to, že se reorganizace nedotkne živých kauz, což se ale nepotvrdilo, a třeba citlivá kauza Bereta, v jejímž rámci Šlachtovi podřízení zatkli vysokého důstojníka protikorupční policie, musel přejít na protidrogovou jednotku.

Vytvořili jsme ale podmínky, aby se to těch kauz nedotklo v tom smyslu, že by to jakkoliv narušilo, nebo dokonce ohrozilo vyšetřování. Vámi zmíněnou kauzu zpracovává stejný tým jako předtím, který pouze přešel na jiný útvar.

Vždyť i praxe na ÚOOZ byla taková, že lidé se specializací na určitý druh kriminality byli ad hoc vyčleňováni na některé konkrétní kauzy. Přidělení jinému orgánu bylo po dohodě s pražským vrchním státním zastupitelstvím, nebylo to nikomu odňato.

Podle dřívějšího vyjádření Komárka přikázal spustit sporné slučování celostátních útvarů pro boj s korupcí a mafiemi ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), a to kvůli tomu, že ÚOOZ se chystal údajně zatknout ještě před nadcházejícími volbami některé z regionálních politiků ČSSD. Můžete to vyloučit?

Ta změna byla připravovaná policií a nikdo z venku do toho nezasahoval. Pro tu změnu je nicméně nutný souhlas ministra vnitra, takže v určité fázi jsme museli požádat o spolupráci ministerský odbor bezpečnostní politiky, aby to posoudil z pohledu možného rizika v bezpečnostní oblasti.

Záměr byl ale samozřejmě od vedení policie, ostatně ta myšlenka je tu od roku 2008 a vždy se čekalo jen na to, až nastanou optimální podmínky.

Jenže ono to opravdu působí tak, že jste to připravovali a organizovali velmi narychlo. Ostatně zpočátku jste ani nebyli schopni nebo ochotni veřejnosti i vlastním lidem vysvětlit, proč vlastně chcete útvary sloučit a jakým způsobem.

Tady je nutné se vrátit někdy do roku 2013, kdy jsme jako vedení nastupovali. Tehdy jsme čelili otázkám, kdy dojde k nutným změnám v organizaci těch dvou útvarů.

Řekněme, že jsme na přelomu roku 2015 a 2016 dospěli k přesvědčení, že je potřeba cílit boj proti organizovanému zločinu z jednoho místa

Odpovídali jsme, že v první řadě musíme nastartovat proces modernizace policie a její finanční stabilizace, protože předtím si policie sáhla na úplné dno, a teprve potom že se můžeme k tomuto tématu vrátit.

A postupně jsme pak prezentovali např. to, že je potřeba začlenit útvar proti kybernetické kriminalitě do ÚOOZ. Zároveň jsme řekli, že tím to nekončí a že přijdou další změny. A jednou z nich je právě to zastřešení zmíněných dvou útvarů.

Vy říkáte, že šlo o dlouhodobý plán, vaši kritici zase že jste jednali narychlo a ve shonu. Kdy tedy padlo to rozhodnutí sloučit tuto jednotku s protikorupční policií?

Řekněme, že jsme na přelomu roku 2015 a 2016 dospěli k přesvědčení, že je potřeba cílit boj proti organizovanému zločinu z jednoho místa.

Vycházeli jsme z informací z mezinárodních konferencí i z naší interní komunikace. Navíc jsme měli schválena na rok 2016 nová tabulková místa pro ÚOOZ i pro protikorupční policii a v tu dobu jsme si řekli, že do toho můžeme jít.

Původně se centrála měla spustit k 1. červenci. Kdy tedy padlo poprvé rozhodnutí, že to bude právě v tomto termínu?

Na začátku roku padlo rozhodnutí, že do toho půjdeme, a pak jsem samozřejmě pověřil náměstka Laubeho, aby se svým týmem vytvořil tu strukturu. V průběhu měsíce dubna až května pak bylo rozhodnuto o tom, že ta změna proběhne k začátku července.

V zákulisí i na veřejnosti se začalo okamžitě spekulovat o tom, že skutečným důvodem reorganizace mohla být snaha „zkrotit“ Šlachtu, jehož detektivové víc a víc pracovali na lidech z politiky nebo jiných policejních útvarů, což jim nepříslušelo. Mluvilo se o tom, že poslední kapkou byla právě kauza Bereta. Nebyl za tím vším skutečně souboj o vliv nad klíčovým útvarem?

Tady je potřeba říct, že sám ředitel útvaru nemůže rozhodnout o tom, že by jeho lidé dělali něco mimo svou příslušnost. To musí vždy určit státní zástupce a to pořád platí, takže je to možné i nyní. Tento motiv v tom tedy určitě roli nehrál.

Česká policie ale zkrátka potřebovala jednotný útvar zaměřený na organizovaný zločin. A považuji za důležité, že námi provedené změny v úrovni kriminální policie se diskutovaly i na posledním jednání policejních šéfů v Haagu.

Ti lidé nedostali ty funkce zadarmo, oni museli předložit vlastní vize a vložili do toho i mnoho nových prvků

Tam jsem přitom zaznamenal ve vztahu k tomu zastřešení velmi pozitivní reakce, ostatně podobným způsobem sjednocovaly prostředí boje proti organizovanému zločinu i další státy a bude tak znít i doporučení pro ty, které to zatím nemají.

Proti tomu kroku se po boku Šlachty v první fázi postavili všichni klíčoví důstojníci jeho útvaru, nicméně posléze si až na výjimky svou rebelii rozmysleli a někteří z nich dokonce v nově vzniklé centrále šéfují. Nekoupili jste si je funkcemi?

To určitě ne. Mimochodem ta největší kritika z počátku nebyla o tom, že by k něčemu takovému vůbec nemělo dojít, ale spíš kvůli tomu, že řada lidí si v tu dobu neuměla představit, jaký bude ten další postup. A já jsem byl velmi mile překvapen, že ti lidé přicházeli do těch výběrových řízení.

Nebylo to přitom čistě formální, oni sami přicházeli s vlastními návrhy, jak by ta centrála mohla fungovat, a aktivně se podíleli na její současné podobě.

Ti lidé nedostali ty funkce zadarmo, oni museli předložit vlastní vize a vložili do toho i mnoho nových prvků. My jsme vytvořili střechu a ta architektura vnitřní se teprve tvořila a je možné, že dozná dalších změn, ostatně jsme už veřejně mluvili o možnosti zřídit v rámci té centrály finanční policii.

Všichni příslušníci centrály nicméně dostali okamžitě přidáno k platu několik tisíc korun a většina dosáhla i na nezvykle vysoké odměny. Není to přeci jenom určitý druh korupce? Pro policisty v ostatních útvarech nebo součástí sboru to nepůsobilo úplně nejlépe, když sami nedosáhnou na zvýšení platu ani o pár stovek.

Už dříve jsme prezentovali, že je potřeba přidávat obecně všem a za poslední dva roky se nám podařilo prosadit záměr splácení určitých dluhů z minulosti. Dříve totiž na těchto útvarech peníze navíc zkrátka nebyly a ministr opakovaně avizoval, že bude hledat zdroje na to, aby se jejich příslušníkům mohlo přidat.

Policejní prezident Tomáš Tuhý

Foto: Petr Hloušek, Právo

Takže to není proces, který by souvisel jen se spuštěním té centrály, říkali jsme to už dávno, a budeme hledat zdroje dál tak, abychom mohli přidat i příslušníkům dalších útvarů nebo součástí policie.

Nehledal bych v tom žádný špatný mysl, ale spíše splnění slibu z minulosti. Fakt, že ministerstvo vnitra nyní ty peníze našlo, mohlo fungovat jako určitá motivace, ale rozhodně ne korupce.

Vámi zmíněný náměstek Laube, kterým byl hlavním architektem kritizované reorganizace, odešel tento týden do civilu. Oficiální zdůvodnění mluví o dlouhodobých zdravotních problémech, nicméně jako vždy v podobných případech se spekuluje i o tom, zda pravý důvod netkví v něčem jiném. Opravdu nebylo např. nutné alespoň někoho kvůli rozporuplně vnímané reorganizaci útvarů obětovat?

To určitě nikoliv. Pan Laube byl velmi platný člen mého týmu, kterého si nesmírně vážím. Nicméně měl delší dobu zdravotní problémy a už na jaře letošního roku avizoval, že jeho zdravotní stav není uspokojivý a že zvažuje ukončení služebního poměru.

Tehdy jsem ho žádal, aby v týmu zůstal, protože by takový odchod nebyl vhodný v době, kdy se realizují změny v jeho gesci. Chtěl jsem, aby byl po dobu nezbytně nutnou součástí toho týmu, tedy dokud nebude ta centrála stabilizována.

Před deseti lety rezignoval na svou funkci tehdejší policejní prezident Vladislav Husák, který byl předtím podobně jako vy načapán při výrazném překročení povolené rychlosti za volantem a který byl tehdy podezřelý z vyzrazení citlivé informace o chystané policejní razii do prostředí ČSSD. Ten příběh se minimálně z pohledu zvenčí zdá podobný tomu vašemu. Byl tedy v uplynulé době nějaký moment, kdy jste také uvažoval o rezignaci?

Vždycky se zamýšlíte nad situacemi, do kterých se dostanete, a samozřejmě jsem o všech těch věcech také přemýšlel. Nikdy bych nechtěl být tím, kdy by policii jakkoliv škodil, nicméně v danou chvíli jsem byl přesvědčen, že by byl velmi špatný signál, kdybych rezignoval kvůli uměle vytvořené konstrukci, která navíc měla za cíl zabránit změnám vedoucím k efektivnějšímu fungování policie.

Domnívám se navíc, že to celé mohlo vzniknout také proto, aby si některé osoby udržely své posty v rámci policie a nebyly tedy viditelné některé jejich chyby z minulosti. I to je jedno z možných vysvětlení, nicméně k tomu se nyní nemůžu vyjadřovat.

Myslím si, že sněmovní vyšetřovací komise dělá velmi dobrou práci a vnímám, že se odhalují pravé důvody a pozadí toho dění. Věřím, že se vše postupně ukáže.

Nechcete být v tomto směru konkrétní, ale zjevně narážíte právě na Šlachtu. Víte, ono to celé trochu připomíná hru na vybíjenou všech proti všem a ať už budou závěry sněmovní vyšetřovací komise jakékoliv, tak po celé aféře zůstane určitá pachuť a např. velmi narušené vztahy policie s klíčovými státními zástupci. Bude možné podle vás obnovit plnohodnotnou spolupráci a vzpamatuje se z toho celá soustava tak, aby vítězem nebyli jen zločinci?

O tom jsem přesvědčen. Současná komunikace s nejvyšším státním zástupcem je na velmi dobré úrovni a já doufám, že všechny ty jizvy budou brzy zhojeny tak, aby obě strany zase fungovaly ve prospěch státu a nikoliv pro nějaké války, které se tady vytvářely uměle, a bůh ví, s jakým podtextem.

Související témata:

Ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta

Foto: Kateřina Šulová, ČTK

Policejní prezident Tomáš Tuhý

Foto: Kateřina Šulová, ČTK

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků