Hlavní obsah
Ivana Salačová při příchodu k soudu Foto: Milan Malíček, Právo

Svědkyně v kauze Rath odmítla výpověď, bála se, že by mohla být stíhána

Výslechem dalších úředníků pokračovalo v úterý u Krajského soudu v Praze jednání v kauze exposlance Davida Ratha (dříve ČSSD). Věra Bohuslavová, která byla jednou z předvolaných svědkyň, odpoledne odmítla výpověď s tím, že by mohla vést k jejímu trestnímu stíhání. Soudce následně jednání přerušil.

Ivana Salačová při příchodu k soudu Foto: Milan Malíček, Právo
Svědkyně v kauze Rath odmítla výpověď, bála se, že by mohla být stíhána

15:46 - Soudce Pacovský přerušil hlavní líčení do středy od 8:45.

15:44 - Soudce Pacovský předvolal další svědkyni Věru Bohuslavovou, která pracovala ve firmě organizující veřejné zakázky. Po otázce, zdali bude vypovídat, překvapivě odmítla.

„Nebudu. Mohla bych způsobit trestní stíhání sobě.“ Pacovský se ještě zeptal, zdali ví, co by bylo předmětem výslechu. Svědkyně uvedla, že ano, ale na výslech přesto nepřistoupila.

15:33 - Rath se vrací k restaurátorským pracím na buštěhradském zámku. Konkrétně k doporučení na nižší cenu. „Proč doporučení nebylo nijak konkrétní? Představoval bych si, že žadatelům se dávají konkrétnější doporučení,“ diví se Rath.

„Dostal jsem dokumentaci netermínovanou, neorazítkovanou. Jelikož jsem neměl výkaz výměr, nemohl jsem si odvodit, jaký rozsah restaurátorských prací může být. Proto jsem zadal jen zvážení ceny. Bylo to imaginární číslo 70 miliónů, které nemělo žádnou oporu“ odpovídá svědek.

„Měl jste uvést třeba dvoj- až trojnásobek předpokládané hodnoty práce,“ doplňuje Rath.

15:26 - Vedle řečnického pultíku se staví David Rath, aby také položil dotazy.

15:23 - Dnešní hlavní líčení je zdlouhavé. Advokáti dokola chtějí, aby svědek Bäumel vysvětloval své jednotlivé výroky ze spisu, který mu pokaždé dává soudce k nahlédnutí.

15:19 - „Týdně zkontroluji asi dvě veřejné zakázky,“ odpovídá svědek na doplňující otázky advokáta Jelínka.

15:12 - Po poradě obhájců s obviněnými bude znovu pokračovat výpověď svědka Vladimíra Bäumela.

14:19 - Soudce Pacovský vyhlásil polední pauzu a přerušil hlavní líčení do 15:00.

14:02 - Z obžalovaných nemá nikdo otázky. Soudce Pacovský tedy čte podrobnou výpověď svědka z přípravného řízení.

13:51 - „Poté, co se mi do rukou dostal výkaz výměr, byla uvedena cena za restaurátorské práce 13 miliónů korun. Viděl jsem v tom tedy nesrovnalost.“

13:43 - 70 miliónů korun za restaurátorské práce se zdálo svědkovi neadekvátní. Navíc podle svých slov neměl ani výkaz výměr. „Odpověděl jsem, aby zvážili snížení požadavku,“ uvedl.

13:35 - „Ovlivňoval vás někdo z obžalovaných, abyste v kauze Buštěhrad postupoval v rozporu se zákonem?“ ptá se další obhájce. „S nikým z obžalovaných jsem nepřišel do styku.“

13:30 - Po přestávce přišla líčení přihlížet už jen polovina z původního počtu třinácti "diváků". Dotazy stále klade obhájce Černý. Řeší jednotlivé spisy ohledně kontrol kritérií pro veřejné zakázky. Svědek působí sebejistě a rázně. Palbě dotazů nijak nepodléhá.

13:19 - Svědek Bäumel detailně popisuje kritéria pro veřejné zakázky.

13:06 - Soudce Pacovský předkládá svědkovi k nahlédnutí protokol o kontrole zadávacího řízení ohledně zámku Buštěhrad. Svědek upozorňuje, že nemá brýle. Přísedící mu podává své.

Po nahlédnutí do spisu se ptá Rathův advokát Adam Černý. Některým otázkám se svědek Bäumel brání s tím, že to nejsou otázky na něho, ale na jeho kolegu. „Pane svědku, ale znáte odpovědi na otázky?“ zasahuje soudce. „Samozřejmě že ano,“ odpovídá svědek. Obžalovaní se smějí, soudce napomíná, aby byl v síni klid.

12:57 - „Nechytejte mě za slůvko,“ brání se svědek na dotazy Jelínka, který si chce upřesnit nejasnosti ve výpovědi ohledně kontrol.

12:53 - Obhájce Jelínek se ptá na konkrétní věc, kterou již svědek uvedl. Ten ho osočil, že jej zřejmě neposlouchá. Spolupracující obviněná Ivana Salačová se připomínce směje.

12:51 - „Shledal jste něco, co by bylo diskriminační?“ ptá se Pacovský. „Na základě jednoho bodu nebo údaje nemůžete říct, že je něco diskriminační. Mohlo dojít k chybě. Záleží však na dalších aspektech.“ Poukazuje na nejasné částky na restaurátorské práce ve výkazu výměr.

12:49 - Soudce se ptá na buštěhradskou zakázku. „V podkladech byla konkrétní částka, za kterou se měl projekt realizovat, něco přes 180 miliónů korun. Do spisu jsem napsal, že je neobvyklé, aby byla uvedena částka, aniž by byl vykázán výměr, podle kterého se hodnota dělá. Požádal jsem o dodatečné vydání výkazu výměr a bylo mi sděleno, že v době, kdy jsem prováděl kontrolu, není výkaz výměr zhotoven, což mě zarazilo. Předal jsem to dále nadřízenému Pivrncovi, který to řešil.“

12:45 - „Davida Ratha znám mediálně. Petra Kotta díky veřejné zakázce pro Mladou Boleslav, kde byly určité nesrovnalosti. Pan Kott přišel k nám do kanceláře a chtěl se s nimi seznámit. Lucii Novanskou také pracovně znám. Ostatní obžalované nikoliv,“ uvádí svědek.

12:39 - Po Kýzlovi se dostavil svědek Vladimír Bäumel, odborný referent prvního oddělení Úřadu regionální rady.

11:48 - Soudce Pacovský vyhlásil krátkou pauzu do 12:15.

11:42 - Přečtená výpověď podle svědka odpovídá skutečnosti. Obhájci dávají doplňující dotazy.

11:40 - Ve čtení dlouhého spisu střídá soudce Pacovského přísedící.

11:30 - Hlavnímu líčení dnes přihlíží třináct „diváků“, většinou novinářů. Zájem na lavici obžalovaných však značně opadl. Přítomné je jen trio Rath, Kott, Pancová, slovenská podnikatelka Lucia Novanská a spolupracující obviněná Ivana Salačová. Ostatní obžalovaní si většinou nechávají průběh hlavního líčení ujít.

11:12 - Další obžalovaní nemají otázky. Soudce Pacovský nyní bude číst podrobnou výpověď svědka Kýzla z přípravného řízení.

11:11 -„Měl jste zkušenost s rekonstrukcemi starších objektů, památek?“ táže se Rath. „V menším rozsahu ano,“ odpověděl Kýzl.

Zatímco Rath stojí vedle řečnického pultíku a klade otázky svědkovi, vyměňují si Kott s Pancovou na lavici pro obžalované pár slov a úsměvů.

11:05 - Prostor pro dotazy mají obžalovaní. Začíná obžalovaný Rath. Zajímá ho svědkovo vzdělání, praxe a kde všude působil.

11:00 - Obhájce Pancové a Kotta Sokol se ptá na hodnoticí software. „Je to software, ve kterém jsou uvedeny cenové soustavy a hodnotí jednotlivé položky,“ uvedl obžalovaný.

10:56 - Svědek Kýzl uvádí, že práce na památkově chráněném objektu jsou vyšší než na běžné stavbě. Odpovídá tak na „grilovací“ otázky obhájce Jelínka. Žádná otázka ho však zatím nevyvedla z míry a působí naprosto klidně.

10:54 - Slova se ujímá advokát Davida Ratha Roman Jelínek. „Co podle vás znamená zakázka šitá na míru?“ „Nějakou manipulaci ve fázi přípravy zadávací dokumentace,“ odpovídá svědek. „Měli jste následně informaci, že by byla zakázka Buštěhrad šitá pro jednu firmu?“ „Ne.“

10:50 - Slovo si zpět bere soudce Pacovský. „V rámci předběžných konzultací obecně, kolik jste jich absolvovali do měsíce?“ „Patnáct, dvacet.“

„Vymykala se schůzka ohledně buštěhradského zámku z průměru jiných konzultací?“ „Absolutně ne, byla naprosto běžná.“

10:41 - „V rámci vašeho hodnocení, co má vliv při kontrole na to, aby celý projekt prošel nebo neprošel?“ ptá se Jirát. „Posuzuje se formální stránka rozpočtu, ověřování výměr, hodnocení technologií, zdali jsou standardní, přiměřenost jednotlivých cen.“ Svědek odmítá, že by prošel projekt šitý na míru. „Pokud bychom na to přišli, řešilo by se to právně.“

10:40 - „Komunikoval jste někdy s nějakou obchodní společností v rámci zakázky buštěhradského zámku? Konkrétně z firmy Konstruktiva Branko?“ pokračuje Pacovský. „Nedokážu to vyloučit, nevzpomínám si.“ V kladení otázek pokračuje státní zástupce Petr Jirát.

10:33 - Soudce svědkovi předkládá přílohu vyšetřovacího spisu k zámku Buštěhrad. „Znáte obsah?“ „Ano, tento šanon jsme dostali k předběžné konzultaci.“

10:31 - „Shledali jste v rozpočtu nedostatky?“ ptá se soudce. „Položky měly chybně uvedené kódy, náš software si s tím nebyl schopen poradit. Upozornili jsme na to žadatele. Obsahoval také položky, které v této fázi obsahovat neměl, měly být vyčleněny a uvedeny samostatně. Na to jsme upozornili při druhé konzultaci začátkem listopadu 2011, kde byl přítomen projektant a pan Mladý jako zmocněnci žadatele,“ odpověděl Kýzl.

10:28 - Soudce se ptá na buštěhradskou zakázku. „Kdy poprvé jste přišel do kontaktu s projektem?“ „Poprvé to bylo v průběhu měsíce října 2011, kdy zmocněnec žadatele (krajský úřad) požádal o poskytnutí konzultace. V listopadu 2011 jsem se setkal již s inženýrem Mladým ohledně rozpočtu.“

10:23 - Nyní popisuje, čím se jako rozpočtový specialista zabýval. Především to byly předběžné konzultace ohledně rozpočtů.

10:21 - Padají již klasické otázky od soudce Pacovského ohledně vztahu k jednotlivým obžalovaným. „Pan Rath působil jako předseda výboru regionální rady, jejíchž jednání jsem se účastnil. Osobně jsme spolu nekomunikovali,“ uvádí Kýzl. “ S obchodním ředitelem společnosti Konstruktiva Branko Tomášem Mladým se setkal v rámci předběžné konzultace ohledně rozpočtu k zámku Buštěhrad.“ Ostatní obžalované nezná.

10:13 - Do řečniště míří první úterní svědek, vedoucí středočeských regionálních fondů Michal Kýzl.

10:12 - Soudce Pacovský dopředu avizuje, že hlavní líčení bude příští týden přerušeno. Vrchní soud se bude zabývat propuštěním z vazby obžalované Kateřiny Pancové, o jejímž propuštění rozhodl krajský soud. Ten bude muset poskytnout kompletní spis, bez kterého nemůže pokračovat v hlavním líčení. Je tak velmi pravděpodobné, že hlavní líčení, které je nařízeno do konce října, se protáhne.

10:10 - Veřejnost se znovu usadila na lavice v soudní síni. Po desáté hodině se dostavila z lékařské prohlídky spolupracující obviněná podnikatelka Ivana Salačová, kvůli které bylo ráno přerušeno hlavní líčení. Dopředu se totiž soudu neomluvila a soudce Pacovský nedal souhlas k její nepřítomnosti.

9:05 - Soudce nyní přerušuje hlavní líčení. „Vyskytla se komplikace, není přítomna obžalovaná Ivana Salačová. Je omluvena svým obhájcem kvůli lékařské prohlídce. Hlavní líčení nemůžeme konat bez její přítomnosti. Pokračování hlavího líčení přerušíme do 10 hodin, kdy by obžalovaná měla přijít,“ uvedl soudce Pacovský.

8:57 - Veřejnost byla vpuštěna do soudní síně. Eskorta postupně přivádí vazebně stíhané a sundává jim pouta. Probíhá porada právníků s klienty.

Soud chce do pátku vyslechnout devět svědků. V úterý by měl promluvit vedoucí středočeských regionálních fondů Michal Kýzl. Podle obžaloby působil jako specialista přes krajské rozpočty a měl na starost hodnocení hospodárnosti projektů, přičemž žadatelům poskytoval předběžné konzultace.

Po něm by se měl dostavit Vladimír Bäumel, odborný referent prvního oddělení Úřadu regionální rady. Policii již dříve popsal systém kontroly tendrů – uchazeč o zakázku podle něj před výběrovým řízením zaslal dokumenty k projektům, návrhy smluv a výkaz výměr. Dokumenty pak kontrolovalo právní oddělení kraje, zda jsou v souladu se zákonem. Bäumel prý měl před policií pochybnosti ohledně zakázky na opravu zámku Buštěhrad, kterou obžaloba mimo jiné uvádí. Údajně mu bylo podezřelé, že zájemci měli předpoklad ceny zakázky, aniž by úřad měl výkaz výměr.

Další vyslýchanou má být Věra Bohuslavová, která pracovala ve firmě organizující veřejné zakázky. Podle obžaloby dodávala zaměstnancům podklady pro zpracování zadávací dokumentace. Žena před policií odmítla vypovídat.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Související články

Výběr článků