Hlavní obsah
Mapa míry ohrožení půdním suchem v profilu 0 až 100 cm. Foto: Intersucho s Novinky.cz

Sucho, vedra a kůrovec letos zničily dvacet miliónů stromů

Škody, které letos v lesích způsobilo extrémní sucho, vysoké teploty a následné napadení oslabených smrků kůrovcem, odhadují odborníci z Czech Forest think tanku na více než 12 miliard korun.

Mapa míry ohrožení půdním suchem v profilu 0 až 100 cm. Foto: Intersucho s Novinky.cz
Sucho, vedra a kůrovec letos zničily dvacet miliónů stromů

Muselo být vytěženo přes 20 miliónů stromů. Kromě chřadnutí nejčastější dřeviny českých lesů – smrku docházelo i k usychání borovic, ale také bříz, olší nebo dubů.

Jak potvrdil Jan Příhoda, předseda Czech Forest think tanku, kůrovec se navíc letos vyrojil už třikrát. „Lesníci se ale obávají, že v některých oblastech může dojít i ke čtvrtému rojení,“ uvedl.

Kvůli převisu nabídky kalamitního dříví na trhu došlo k drastickému propadu cen. Příjmy z prodeje tak již vlastníkům lesů nemusí pokrýt ani náklady na povinnou asanaci kůrovcového dříví a obnovu lesa. Proti dlouhodobým průměrným cenám smrkových sortimentů, které se prodávaly za 2000 Kč za metr krychlový, se pohybují dnes ceny běžně i pod 1000 Kč/m3.

Bez pomoci státu mnoho vlastníků lesů zkrachuje
Michal Pernica, Czech Forest think tank

Lesní ochranná služba odhaduje objem vytěženého kůrovcového dříví za rok 2018 na 10 až 12 miliónů kubíků. Pokles cen o více než 1000 Kč/m3 znamená pro vlastníky lesů škody v hodnotě přesahující 10 miliard korun.

„Dramatické snížení cen dříví spolu s velmi omezenými odbytovými možnostmi představují obrovský zásah do hospodaření všech vlastníků lesů,“ vysvětlil Michal Pernica, ředitel velkého soukromého lesního majetku a člen zmíněného think tanku. „I vlastníci v zatím nepostižených oblastech nejsou již v některých případech schopni zobchodovat své dříví, a to ani za cenu sníženého zpeněžení,“ dodal Pernica.

Na zalesnění už asi nezbude

Může se podle něj stát, že výnosy z pokáceného a prodaného dříví pokryjí jen náklady na výrobu a už nezbude na následné zalesnění a výchovu mladých porostů. „Bez pomoci státu mnoho vlastníků zkrachuje,“ dodal Pernica.

Navíc celkový objem kalamitního dříví se nedá při současných pilařských kapacitách ani zpracovat. Musí se chemicky ošetřit a končí na skládkách. Ke škodám ze zpeněžení dříví se tak přidávají náklady na povinnou asanaci a následné uskladnění kůrovcového dříví.

Les napadený kůrovcem ve Velkém Polomu v Beskydech.

Foto: Archív ČTK – Drahoslav Ramík, ČTK

Ty se podle odborníků pohybují v průměru kolem 150 Kč/ m3. Celkem se tedy jedná o vícenáklady v hodnotě zhruba 1,5 miliardy korun. Další stovky miliónů korun škod lze očekávat ve školkařských provozech a na ztrátách při zalesnění. Sazenice lesních dřevin neměly letos dostatek vláhy a v nejsušších lokalitách plošně odumíraly.

„I když škody na sadebním materiálu v lesních školkách ještě nelze přesně vyčíslit, očekávají školkaři ztráty na sazenicích kolem 200 miliónů korun. K dalším škodám došlo kvůli suchu i na výsadbách sazenic v lesích. Ty se odhadují na 300 miliónů,“ potvrdil Petr Martinec, odborník na problematiku pěstování sazenic lesních dřevin.
Lesníci se obávají, že při takto razantním poklesu příjmů z prodeje dříví, z něhož jsou financovány veškeré další funkce lesů (ekologické, vodohospodářské, půdoochranné a další), ale i jeho obnova, nelze očekávat, že by jejich vlastníci dokázali bez masivní a rychlé pomoci státu situaci zvládnout.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků