Hlavní obsah
Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek Foto: Jan Handrejch, Právo

Faltýnkovy pletichy kolem Kapsche: co zjistila policie

Druhý muž ANO Jaroslav Faltýnek se chce ve čtvrtek před poslanci obhájit před podezřením, že neoprávněně zasahoval do průběhu tendru na nového dodavatele mýtného systému a v tichosti lobboval za firmu Kapsch. Právo proto zveřejňuje podstatné citace z příkazu k domovní prohlídce, která popisuje dosavadní zjištění detektivů Národní centrály proti organizovanému zločinu. Ti se okolnostmi kolem tendru na vybírání mýtného zabývali již od prosince 2016.

Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek Foto: Jan Handrejch, Právo
Faltýnkovy pletichy kolem Kapsche: co zjistila policie

O možných trestných činech a podezřelých:

„Policejní orgán Národní centrály proti organizovanému zločinu prověřuje podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu přijetí úplatku, podplácení a zneužití pravomoci úřední osoby. Ze spáchání tohoto zločinu jsou podezřelé mimo jiné osoby Petr Rafaj, Eva Kubišová a Karel Feix.“

O snaze šéfa Kapsche zrušit zakázku přes Faltýnka:

„Karel Feix se snažil ovlivnit výsledek veřejné zakázky na systém elektronického
mýtného mimo jiné i tak, že prostřednictvím Jaroslava Faltýnka usiloval o to, aby před­seda ÚOHS Petr Rafaj zrušil tuto veřejnou zakázku či případně docílil takového časového oddálení rozhodnutí ÚOHS o této veřejné zakázce, kdy by již nebylo možno v řádné době vyhlásit vítěze veřejné zakázky, a ČR by
tak byla nucena opět uzavřít smlouvu na provozování mýtného systému se společností Kapsch.“

O schůzce Feixe s Faltýnkem:

„Prověřováním bylo zjištěno, že se dne 10. listopadu 2017 okolo 10.00 v prostorách hotelu Holiday Inn v Brně sešel Jaroslav Faltýnek s Karlem Feixem.“
„Z tohoto jednání vyplynula mimo jiné shoda obou na dalším postupu, totiž že Faltýnek zařídí u předsedy ÚOHS Rafaje ovlivnění rozhodování ÚOHS ve věci veřejné zakázky na systém elektronického mýtného ve prospěch společnosti Kapsch.“

O následné schůzce Faltýnka s Rafajem:

„Bezprostředně po této schůzce se Faltýnek přemístil do hotelu Voroněž v Brně na schůzku s předsedou ÚOHS Rafajem. Tuto schůzku zprostředkoval Jiří Švachula, který se jí aktivně účastnil.“

„Při schůzce v hotelu Voroněž, která proběhla 10. listopadu 2017 okolo 11.00, řekl Faltýnek předsedovi ÚOHS Rafajovi mimo jiné, že je třeba udělat to, co chce společnost Kapsch.“

„Následně měl Rafaj říct Faltýnkovi, že od něj potřebuje přesné zadání, co má tedy v této věci udělat, tak aby k tomuto výsledku mohl směřovat činnost ÚOHS.“
„Z jednání vyplynula shodná vůle zúčastněných, aby ÚOHS ve věci veřejné zakázky na systém elektronického mýtného vydal rozhodnutí ve prospěch společnosti Kapsch a Rafaj v tomto směru požadoval zadání od Faltýnka, které mu bylo přislíbeno.“

„Poté oba (Rafaj s Faltýnkem) společně řešili nejvhodnější dobu, kdy by ÚOHS měl vydat rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky.“

O Rafajových krocích v ÚOHS:

„Následně po této schůzce Rafaj začal činit kroky odpovídající dřívějšímu jednání s Faltýnkem, směřující k ovlivnění řízení vedeného na ÚOHS ve prospěch společnosti Kapsch.“

Co řekl Faltýnek
podle policie 10. listopadu 2017 předsedovi ÚOHS Rafajovi:
Je potřeba udělat to, co chce společnost Kapsch
8. března 2019 novinářům:
Scházel jsem se se všemi zájemci, nepopírám to. Chtěl jsem najít řešení nejlepší pro stát
8. března 2019 novinářům:
V minulém volebním období jsem byl v dopravní koaliční radě, která se zabývala otázkou výběru mýtného. Byla to naše práce
12. března 2019 po jednání poslaneckého klubu ANO:
Nepotřebuji žádné pověření, abych ten problém začal řešit

„V důsledku toho dne 15. ledna 2018 odvolal předseda ÚOHS Rafaj z funkce místopředsedy ÚOHS Josefa Chýleho… Opakovaně se měl ohradit vůči postupu předsedy ÚOHS Rafaje ve věci rozhodování ÚOHS o této veřejné zakázce.“
„Na místo odvolaného Chýleho ustanovil Rafaj dne 16. ledna 2018 do funkce místopředsedkyně ÚOHS Evu Kubišovou… právě jejím prostřednictvím měl Rafaj ovlivňovat rozhodování v řízeních, která jsou ÚOHS vedena v tzv. prvním stupni.“
O rozhodnutí ÚOHS v duchu schůzky Faltýnka s Rafajem:

„ÚOHS vydal prvostupňové rozhodnutí v souladu s dohodou mezi Rafajem a Faltýnkem ze dne 10. listopadu 2017 na ovlivnění tohoto správního řízení ve prospěch společnosti Kapsch.“

O roli podnikatele Černoška:

„Provedeným prověřováním bylo také zjištěno, že jako prostředník jednání mezi osobami Jaroslav Faltýnek a Karel Feix již od počátku vystupuje Miroslav Černošek.“

O nutnosti udělat u Faltýnka prohlídku:

„Ve svém návrhu státní zástupce odůvodnil neodkladnost provedení domovní prohlídky (u Faltýnka) tím, že tento úkon vzhledem k nebezpečí zmaření, zničení či ztráty důkazu nesnese z hlediska účelu trestního řízení odkladu na dobu, než bude zahájeno trestní stíhání.“

„V dané věci jsou splněny podmínky k tomu, aby soud tuto prohlídku (u Faltýnka) povolil jako neodkladnou, neboť lze očekávat, že při prohlídce nalezené a zajištěné věci mohou ve spojení s dosud zjištěnými skutečnostmi sloužit jako podklad pro zahájení trestního stíhání konkrétních osob podezřelých ze spáchání prověřovaných skutků, přičemž všechny tyto pachatele v současné době není možné přesně určit.“

„Hledané věci by také měly vést k prokázání vazeb mezi jednotlivými osobami a míry jejich zapojení do trestné činnosti s vymezením jejich případné trestněprávní odpovědnosti, především z hlediska jejich zavinění.“

O důležitosti i možné likvidaci důkazů:

„Vzhledem k závažnosti a vysoké konspirativnosti předmětné trestné činnosti je nutné důkazy zajišťovat včas, neboť pachatelé se převážně snaží o urychlení zatajení, úschovu listinných materiálů na místě pro policejní orgán neznámém, taktéž jejich zničení a nahrazení upravenými doklady, smazání elektronických dat, poškozování záznamových zařízení a likvidaci stop.“

„Zcela zjevně v současné době v dané trestní věci tudíž existuje nebezpečí, že by při (případném) podání žádosti o vydání poslance Faltýnka k trestnímu stíhání mohlo dojít ke zničení, ukrytí, případně ke změně obsahu výše zmíněných důkazních prostředků, přičemž uvedené důkazy mohou vést k usvědčení pachatele či pachatelů závažné úmyslné trestné činnosti.“

O větším počtu podezřelých:

„S ohledem na výsledky dosavadního prověřování státní zástupce předpokládá, že se na páchání trestné činnosti podílí i další dosud neustanovené osoby, s jejichž pomocí by pak mohlo dojít k odstranění věcí důležitých pro trestní řízení.“

„Soudce se plně ztotožňuje rovněž s tím, že (případná) žádost o souhlas s jeho trestním stíháním adresovaná Sněmovně, resp. údobí (ať již sebekratší, byť v praxi co do délky v tomto směru vždy nikoli nevýznamné) od doručení této žádosti Sněmovně do okamžiku souhlasu Sněmovny (či odepření tohoto souhlasu), je významným upozorněním pro podezřelého, aby zničil nebo odstranil stopy trestného činu, resp. důkazní prostředky.“

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků