Hlavní obsah
Nutrie v Praze. Ilustrační foto Foto: Novinky

Lov přemnožených nutrií, mývalů či ondater bude snazší

Ulovit nutrii říční, norka amerického, mývala severního nebo psíka mývalovitého má být jednodušší. Ministerstvo zemědělství je totiž chce ještě s několika dalšími živočišnými druhy zařadit na seznam druhů živočichů vyžadujících regulaci. A to už od příštího roku.

Nutrie v Praze. Ilustrační foto Foto: Novinky
Lov přemnožených nutrií, mývalů či ondater bude snazší

„Druhy vyžadující regulaci jsou invazní nepůvodní druhy, které mají nepříznivý dopad na biologickou rozmanitost, ekosystémové služby, na lidské zdraví nebo hospodářství,“ konstatoval mluvčí úřadu Vojtěch Bílý. Jejich výčet vychází z unijního seznamu invazních nepůvodních druhů.

Vedle čtyř již zmíněných živočichů se v návrhu vyhlášky nachází ještě husice nilská a ondatra pižmová. „Tyto druhy bude možné celoročně regulovat, tedy usmrcovat či odchytávat, bez omezení či stanovení počtů, kolik jich má být uloveno,“ dodal Bílý.

Připomněl, že uvedení živočichové velmi negativně působí na původní druhy zvířat, ptactva a rostlin a z toho důvodu není žádoucí jejich šíření a přežívání v české přírodě.

Například větší skupiny husic nilských podle návrhu vyhlášky mohou negativně působit na prostředí vypásáním a sešlapem. „Hlavním problémem je značná teritorialita, jedinci agresivně vytlačují ze svého okolí i zástupce jiných druhů. Svou přítomností tak snižují počty ostatních, v České republice původních hnízdících druhů v lokalitě,“ uvádí se v důvodové zprávě k vyhlášce.

Mýval severní pak vyvíjí lovecký tlak na měkkýše, raky, obojživelníky, plazy či ptáky a drobné savce. „Je to silný konkurent domácích druhů šelem. Může přenášet nemoci a parazity,“ konstatuje materiál, jež má Právo k dispozici. Podobné je to i u norka amerického, který je podle materiálu jednou z příčin, proč je na vyhynutí „domácí“ norek evropský.

Přenášejí nemoci

Nutrie říční pocházející původně z Jižní Ameriky, která se sem dostala mimo jiné jako zdroj kožešin a masa, pak budováním chodeb v březích přispívá k jejich nestabilitě, což společně s vypásáním pobřežní vegetace může vést ke zvýšené erozi břehů, poškozování protipovodňových hrází a dalších vodních děl.

„Úbytek pobřežní vegetace negativně ovlivňuje i hnízdění některých druhů ptactva, někdy může dojít k ohrožení přírodně cenné pobřežní vegetace,“ vysvětluje materiál.

Nutrie jsou oblíbené jako cíl vycházek rodin, které je chodí krmit. S tím jsou spojena rizika šíření chorob či zranění. Navíc se kvůli tomu zvířata přemnožují, a to nejen v Praze, kde jsou k vidění i v centru u Vltavy.

Potíže s nimi mají další obce. „Narušují pevnost hrází. Dělají nepořádek. Kvůli jejich přikrmování vzrůstá i počet potkanů,“ řekl kuřimský starosta Drago Sukalovský.

Stabilitu břehů ohrožuje i ondatra pižmová. Psík mývalovitý pak působí škody na snůškách vodního ptactva a redukuje populaci pomalu se pohybujících obojživelníků. „Může též likvidovat mláďata jezevců, v jejichž norách se často skrývá,“ dodává materiál. Psík je hlavním přenašečem vztekliny.

Chystaná vyhláška je v připomínkovém řízení a je závislá na zákonu o invazních nepůvodních druzích, kterou nedávno Sněmovně vrátil Senát.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků