Hlavní obsah
Výstava Magické Vikýře PLAY je aktivním tvůrčím prostředím, kde hlavní roli hraje překvapení, hra, sebereflexe a imaginace. Foto: Petr Korecký

Komentuje hejtman Pardubického kraje

Po celé první volební období se samospráva Pardubického kraje řídila zásadou průhlednosti všech rozhodovacích procesů, přiblížením veřejné správy občanovi, trvale udržitelným rozvojem kraje, rozhodováním na základě dlouhodobých koncepcí a směřováním Pardubického kraje ke standardům EU.

Výstava Magické Vikýře PLAY je aktivním tvůrčím prostředím, kde hlavní roli hraje překvapení, hra, sebereflexe a imaginace. Foto: Petr Korecký
Komentuje hejtman Pardubického kraje

V oblasti ekonomického rozvoje a zaměstnanosti byla realizována opatření pro podporu vzniku a rozvoje průmyslových zón v místech s nejvyšší nezaměstnaností v kraji. Zároveň kraj finančně podpořil zřizování kanceláří hospodářské komory v okresních městech kraje. V oblasti kultury a památkové péče byla schválena Koncepce rozvoje muzejnictví v letech 2003 - 2008. Byla dokončena Koncepce péče o památkový fond v Pardubickém kraji.

V oblasti cestovního ruchu se podařilo za období 2001 - 2004 vytvořit ucelený systém prezentace kraje, založený na spolupráci s městy, mikroregiony a informačními centry na území kraje. V oblasti školství jsme dokázali odstranit řadu havarijních stavů školských budov i dokončit některé rozestavěné stavby. Pardubický kraj vytvořil podmínky pro realizaci programů prevence sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních.

Kraj vyhlašuje každoročně grantové programy na podporu sportu a volnočasových aktivit. Částkou věnovanou sportu náš kraj patří na přední příčky v rámci republiky. V oblasti zdravotnictví a sociální péče se nám podařilo vytvořit funkční síť akutních lůžkových zařízení a zařízení sociální péče. Krajská samospráva jako jednu ze svých hlavních priorit pojala investice do dopravní infrastruktury. Jde především o zlepšení stavu silniční sítě na území kraje.

V případě silnic I. třídy došlo k obnově cca čtvrtiny všech jejich povrchů. Na investice do silnic II. a III. tříd kraj vynaložil v letech 2002 - 4 téměř 1 miliardu, což představuje 20 zrekonstruovaných mostů a cca 50 nových a modernizovaných povrchů souvislých úseků silnic.

V oblasti životního prostředí byly zpracovány a začínají se realizovat plány odpadového hospodaření včetně masivního odstraňování starých ekologických zátěží, programy snižování emisí a prevence ekologických havárií. Je realizován program rozvoje vodovodů a kanalizací. Potěšující je i fakt, že Pardubický kraj je nejdále ze všech krajů v procesu pořizování územního plánu velkého územního celku.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků