Hlavní obsah
 

Děti se vracely do školních lavic, přišla jich zhruba polovina

Žáci navštěvující 1. stupeň základních škol se mohli v pondělí poprvé po více než dvou měsících vrátit do školních tříd. Někde se jich vrátila zhruba polovina, jinde výrazně méně.

 
Děti se vracely do školních lavic, přišla jich zhruba polovina

Do škol v Brně a na jižní Moravě v pondělí po pandemii koronaviru nastoupilo mezi 70 až 80 procenty dětí prvního stupně. Nejvyšší účast, a to 90 procent, hlásí Základní škola v Blansku-Dolní Lhotě, kam dorazila většina z 30 dětí. Většina školáků se po karanténě do lavic těšila. Učení zatím moc neřeší, protože je pro ně důležitější opětovné shledání se s kamarády, dále to, kdo má jakou roušku a který ze spolužáků do školy ještě nenastoupil.

„Děti přišly natěšené, což je nejdůležitější. Dlouho se neviděly. Školní režim je jiný než obvykle, tak je to pro ně všechno nové. Dáme jim proto s kolegy čas, aby si na tuto změnu zvykly. První hodina byla věnována všem bezpečnostním opatřením spojeným s koronavirem,“ řekl Právu ředitel Základní školy Salmova v Blansku Josef Škvařil.

V Plzni v Masarykově základní škole se v pondělí vrátila do lavic necelá polovina žáků prvního stupně. „Osciluje to mezi čtyřiceti a padesáti procenty, tedy kromě dvou tříd, kde nenastoupí třídní učitelky, tam byl zájem mizivý,“ uvedl ředitel školy Antonín Herrmann.

Na první stupeň základní školy v rokycanské ulici Míru nastoupila přibližně jedna třetina žáků. „Ze zhruba dvou set dětí se jich přihlásilo 74, budou rozdělení do šesti skupin,“ sdělila tamní ředitelka Hana Šlégrová. „Jsme rádi, že byli rodiče velice rozumní, a že je zájem takto nízký – bez problémů se sem vejdeme,“ doplnila Šlégrová.

Skoro osmdesát z devadesátky dětí prvního stupně zasedlo v pondělí do lavic Základní devítileté školy Trivium plus v Dobřanech na Rychnovsku. Školáky učitelé rozdělili do maximálně patnáctičlenných skupin v každé třídě. Příprava na opětovné zahájení výuky trvala týden.

Na chodbě školy v Salmově ulici v Blansku je umístěn dávkovač s dezinfekcí. V pozadí dezinfekce v kanystrech.

Foto: ZŠ Salmova, Blansko

Školáci dojeli do venkovské školy z širokého okolí Orlických hor a Podorlicka. Doprovod rodičů majících v opětovném nástupu dětí do školy hlavní slovo, měl málokterý z žáků první až páté třídy.

„Přijeli většinou autobusy jako každý jiný normální den. Vesměs byli rozpačití, zakřiknutí a někteří vystrašení z toho, co je čeká. Nevím, jaké informace a odkud stačili během dlouhé pauzy, kdy byli doma, vstřebat a jak se to v jejich hlavách odrazilo. Zarazilo mne, jak jsou hodní, až jsem si říkal, že je budu muset trochu popíchnout.  Každopádně ale bylo vidět, že se těší na kamarády i učitele,“ konstatoval ředitel dobřanské základky Jan Grulich.

Základní škola Matiční v Ostravě

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK

V Moravskoslezském kraji je 407 základních škol. „Na prvním stupni se v kraji vzdělává více než 60 tisíc žáků. Zřizovatelem škol jsou však obce, zájem zákonných zástupců těchto žáků ale nevíme, protože si jej zjišťují jednotlivé školy,“ vysvětlila mluvčí moravskoslezského hejtmanství Nikola Birklenová, proč kraj nemá přehled o tom, kolik dětí z prvního stupně základních škol se v pondělí vrátilo do lavic.

Například na 5. ZŠ ve Frýdku-Místku přišlo dnes 141 dětí prvního stupně. „Což je asi jedna třetina,“ upřesnil ředitel školy Jaromír Horký. Dodal, že připravit školu na návrat žáků problém nebyl.

„Máme zkušeným tým pedagogů a prostorů máme taky dost. Jsme největší škola ve Frýdku-Místku,“ avizoval s tím, že vyučování bude vypadat trochu jinak než v běžné době. „Výuka bude zaměřena především na hlavní předměty, jako je matematika, čeština, angličtina a některé výukové formy, ale nebude tělocvik či výtvarná výchova,“ popsal.

Karviné dnes na 12. základních školách nastoupilo do tříd přes tisíc žáků, což je asi 46 procent z celkového počtu dětí na prvním stupni.

Na Základní školu jazyků v Libušině ulici v Karlových Varech přišlo v pondělí necelých 150 žáků prvního stupně, což je o dva tři méně, než se hlásilo dopředu. „To je běžná absence, když se třeba dítěti udělá ráno zle,“ popsal ředitel školy Jiří Burian s tím, že doma zůstalo asi sto dvacet žáků prvního stupně. Děti podobně jako v jiných třídách sedí maximálně po patnácti v jedné učebně.

Některé děti ze základních škol v Českých Budějovicích v pondělí do školy nevyrazily, protože byly plné kapacity. „Dnes nastoupilo do naší školy 330 dětí, přesněji 22 skupin po patnácti dětech. Na všechny se však nedostalo, a když jsme měli plnou kapacitu, museli jsme zastavit přihlašování na tento den školy,“ sdělila Právu personalistka Základní školy Pohůrecká Klára Vaňková s tím, že do školy na první stupeň chodí v Pohůrecké 526 dětí.

V Základní škole Antonína Čermáka v Praze 6

Foto: Roman Vondrouš, ČTK

Z jedenácti tříd prvního stupně má nyní Základní škola ve Zlíně-Štípě jedenáct menších skupin. Ředitel školy Lubomír Klátil hovoří o štěstí, že nemusel trhat až na výjimky jednotlivé třídy a nepřistoupit ke slučování tříd v rámci například dvou různých ročníků.

„Do školy nám dnes přišlo sedmapadesát procent žáků prvního stupně. Máme jedenáct tříd a nyní stejný počet skupin. Ve dvou ročnících jsme museli doplnit žáky z druhé třídy v rámci ročníku. Naštěstí to vše vyšlo tak, že jsme byli schopni zajistit všechny třídy i pedagogy,“ sdělil Právu ředitel školy. Na prvním stupni má 245 dětí, hned v první den po dalším rozvolnění koronavirových opatření do štípské školy nastoupilo asi 140 z nich.

Do Základní školy Jeseník v Olomouckém kraji nastoupilo v pondělí 57,4 procenta žáků na prvním stupni, tedy cca 250 ze 440 žáků. „Přesný počet v této chvíli nevím. Máme tři budovy a já nyní přebíhám z jedné do druhé. Zhruba je to ale tak,“ řekl Právu ředitel školy Dominik Liberda.

Žáci jsou podle něj rozděleni do 22 skupin, přičemž v jedné je jich maximálně 15. „Máme skupiny ale třeba i po deseti, nebo jednu dokonce s pěti žáky. Ve všech skupinách jsou však žáci nejen pouze z jednoho ročníku, ale i z jedné třídy,“ dodal ředitel s tím, že personálně to škola musela zajistit i s pomocí vychovatelů, asistentů pedagogů a učitelů z druhého stupně.

Žáci prvního stupně základní školy v ústecké čtvrti Předlice

Foto: Ondřej Hájek, ČTK

Do základních škol v Olomouci nastoupily v pondělí bezmála tři tisíce žáků prvního stupně. Je to zhruba 60 procent z jejich celkového počtu. Poprvé přišla v pondělí do školy i část žáků prvních ročníků na ZŠ Nedvědova v Olomouci.

„Vytvořili jsme celkem 11 skupin. Sedm z nich je jen dopoledních, ve zbývajících budou děti až do 16. hodiny,“ uvedl ředitel školy Pavel Pala. „Děti mi říkají, že se do školy už hodně těšily a musím říct, že jsem se už na ně těšila i já,“ řekla učitelka prvňáků Dagmar Kováčová.

Dobrovolný návrat do základních škol v Litoměřicích zvolilo 717 žáků, což je v průměru 47 procent. Největší zájem o prezenční výuku ze strany dětí a rodičů vykazuje Základní škola Ladova (75 %) a Masarykova (64 %). Nejmenší počet uvádí Základní škola Boženy Němcové (cca 8 %). To je však z důvodu, že vedení preferuje online výuku. Všechny základní školy se s přísnými pravidly související s hygienickými požadavky vypořádaly.

Do jedenácti základních škol zřizovaných městem Most v pondělí nastoupilo 1252 dětí. To je asi 38 procent celkového počtu žáků prvního stupně včetně přípravných tříd.

Bez potvrzení to nešlo

V nástupu do škol jsou ve Středočeském kraji rozdíly. Například v jedné z kladenských škol v Pařížské ulici zasedla do lavic jen hrstka dětí. „Ze všech pěti tříd prvního stupně přišlo jen devatenáct dětí. Dělal se průzkum, tak jsme to věděli, že jich bude malinko,“ uvedla pracovnice školy.

Obdobně malý počet dětí přišel do školy v kolínské části Sendražice. „Přišlo 23 dětí, takže máme dvě skupiny. Díky tomuto malému počtu jsme je mohli rozdělit po patrech, aby se žáci nesetkávali, takže skupina z první a druhé třídy jsou v přízemí a skupina spojená ze třetí až páté třídy je v patře,“ řekla Právu zástupkyně ředitele sendražické školy Zdeňka Černá.

Také v Základní škole Antonína Čermáka v Praze 6

Foto: Roman Vondrouš, ČTK

Jednoho žáčka museli ráno poslat domů. Maminka zapomněla přinést čestné prohlášení o bezinfekčnosti. „Čekáme, že ho tak do hodinky přinesou a dítě přijde do školy,“ doplnila zástupkyně ředitele.

Na jedné ze základních škol v Mladé Boleslavi ve Svatovítské ulici se ráno scházely děti ve skupinkách podle tříd na hřišti, kde byly připravené kužely s označením třídy, aby se hloučky dětí nemísily. Kromě jedné třídy, z níž přišlo jen pár dětí, do ostatních nastoupila zhruba polovina.

Jihlavská ZŠ Kollárova má v tomto školním roce na prvním stupni včetně přípravné třídy 370 žáků, do školy se podle 176 přihlášek mělo vrátit 48 procent dětí. V desetiminutových rozestupech si je u různých vchodů do budovy přebírali učitelé. „Potěšující je, že 93 procent dětí může být se svým učitelem,“ uvedl ředitel školy Tomáš Zeman.

Obdobně probíhal návrat části dětí po dlouhé pauze i v ZŠ Komenského ve Žďáru nad Sázavou. „Jedinou komplikací byla průtrž mračen, která přišla do situace, kdy děti čekaly, až si je učitelé vyzvednou,“ usmál se ředitel školy Ivo Kuttelwascher. V této žďárské škole je na prvním stupni kolem 120 dětí, do lavic se jich vrátila polovička.

V Děčíně na základní škole ve čtvrti Bynov se na první stupeň vrátilo zhruba 65 procent žáků. V každé skupině je nyní od 11 do 14 žáků. Aby byl dodržen zákonný odstup, žáci chodí do školy již od 7:40 až do 8:30 hodin. „Máme celkem tři vchody do školy kudy chodí, nejen centrálním vchodem,“ řekl Právu ředitel školy Michal Slavík.

Dětem se měří teplota, v dispozici je dostatek dezinfekce. „Drobné problémy byly s prohlášeními, někteří se pro ně museli ráno vrátit,“ doplnil ředitel.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků