Hlavní obsah
Foto: Motoscuk

Barková: k penězům jsem přišla, ještě než jsem znala Grossovy

Přítelkyně premiérovy manželky Šárky Grossové, podnikatelka Libuše Barková, se v pátek večer vyjádřila pro Právo prostřednictvím mediální agentury Plus ke sporným otázkám svého podnikání i ke vztahům s rodinou Grossových.

Foto: Motoscuk
Barková: k penězům jsem přišla, ještě než jsem znala Grossovy

K PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

V roce 2003 mě oslovil můj známý, Vít Chaloupka, který se jako dietolog angažuje mimo jiné v Nadaci Zdravé děti. Připravoval projekt dětského letního tábora, kde by se potkávaly děti z neúplných rodin a z dětských domovů. Sama mám a vychovávám tři děti, proto jsem tuto myšlenku podpořila, v létě roku 2004 i činem.

Na svých soukromých pozemcích v jihočeské obci Buzice jsme prostřednictvím mé společnosti L. B. Faktor spol. s. r. o., vybudovali letní dětský tábor. Mé investice spočívaly v terénních a zahradních úpravách, vybudování dočasného sociálního zařízení a instalaci srubových chatek. Tato investice mě stála necelé tři milióny korun. Na financování se z naprosté většiny podílela má společnost L. B. Faktor, menšími částkami 200 000 a 50 000 korun se podílely dvě soukromé společnosti. Žádná z nich není personálně spojena s kýmkoliv z rodiny Grossových. Tedy na vybudování tábora se žádným způsobem nepodílel nadační fond Diamant dětem (spojovaný s Šárkou Grossovou).

Během letních turnusů roku 2004 se na táboře vystřídalo více než 250 dětí. Na provozu tábora se finančně podílela zejména opět mnou vlastněná společnost L. B. Faktor, minoritně pak poplatky rodičů dětí účastnících se tábora, formou materiálního plnění částkou zhruba 600 tisíc korun (dohromady) přispělo šest soukromých společností.

Nejčastější spekulace okolo letního tábora se týkají příspěvků nadačního fondu Diamant dětem, tento fond nám nezaplatil ani korunu, veškerá spolupráce s ním spočívala v zajištění tří výletů pro děti účastnících se tábora, kolik mohly stát, netuším, protože neprošly žádnou formou naším účetnictvím ani mýma rukama, náklady odhaduji na maximálně 10 tisíc korun.

Společnost Šeba spol. s r.o., která pronajímá populární nemovitost v pražských Nuslích (pro Night club) neměla a nemá s letním dětským táborem nic společného jak po stránce finanční, tak i personální. Ve výčtu pomoci bych ráda zmínila nezištnou pomoc armády České republiky, která spočívala v zapůjčení dvou stanů, poté, co nastalo deštivé období. O tuto pomoc jsem požádala oficiální cestou bez jakýchkoliv přímluv.

Závěrem bych chtěla zmínit opět v médiích zmiňované vyjížďky na koních, tyto šly k tíži společnosti LB Faktor, děti ani sponzoři na toto nijak nepřispěli.

K INTERPELACI MIROSLAVA BENEŠE

V této souvislosti mne velice mrzí výroky pana Beneše z ODS během poslaneckých interpelací, protože se v nich velice mýlil. Ráda bych mu proto nabídla místo dobrovolného vedoucího na letošních letních táborových turnusech, tak, aby se s jeho chodem mohl podrobně seznámit, a toto myslím skutečně upřímně.

K VÝROKŮM PAVLA BÉMA

Zaráží mě, že se pan primátor Bém opírá o spekulace v médiích. Nejvíce je mi vytýkán pronájem mé nemovitosti na Praze 4, kde zcela legitimně podle nájemní smlouvy nájemce firma Herno s. r. o. provozuje již několikrát zmiňovaný night club Escade. Přitom zrovna s panem primátorem jsme na stejné lodi, Magistrát hlavního města Prahy pronajímá nemovitost v ulici U Plovárny č.p. 8, kde do prosince fungoval gentleman‘s club a v současnosti je zde kasino.

OSOBNÍ POCITY

Samozřejmě média jsou mocná, mohou velmi ovlivnit názor ostatních lidí. Snaží se mě kriminalizovat a uškodit mé práci, ve které se snažím vytvářet pracovní místa i v méně podnikatelsky atraktivních lokalitách. Například včera do mé jihočeské hospůdky v Buzicích přijel úřad práce za asistence celní policie a tří plně obsazených antonů, kdy naprosto bezdůvodně a zcela nestandardním způsobem obsadili veškeré vchody v budově a vyslýchali vyděšený personál.

Předpokládám, že je to nejspíše daň za to, že jsem se celý život věnovala podnikání, kde jsem řádně vždy platila daně státu, maximálně jsem se starala o své i jiné děti. Nikdy jsem nevyužila podpory státu na stavby zchátralých památkově chráněných budov, které by bez mého přičinění možná už dávno neexistovaly. Nežádala jsem nikdy ani příspěvky na můj chov koní, na správu lesů, zemědělské půdy a ostatních ani na rozvoj jiných podnikatelských aktivit.

ZAČATEK PODNIKÁNÍ

Mé podnikatelské aktivity vznikly již těsně po revoluci, kdy jsem si začala pronajímat nemovitosti, např. má první aktivita byla, když jsem si pronajala prostory v restauraci na Vlachovce s hotelem a kempem a pokračovaly další pronájmy.

Nejdelší mojí podnikatelskou aktivitou je provozování komplexu Leon, kde je kadeřnictví, kosmetika atd, např. i hlídání dětí v dětském koutku. Tam jsem poznala jako řadovou klientku i Šárku Grossovou, která využívala tenkrát služby kadeřnictví. Své podnikatelské aktivity jsem poté každoročně rozšiřovala o pronájmy dalších nemovitostí, kde jsem provozovala hotelovou a hostinskou činnost, následovaly podnikatelské aktivity v oboru realit, marketingu, umělecké činnosti, chovu koní atd...

Vše bylo na úkor spánku a svého volného času. Navíc jsem v době nejtěžších začátků vychovávala a dodnes vychovávám své tři děti. Plnila jsem roli matky i otce pro své děti, a přesto jsem nikdy nevyužívala finanční výhody státu pro svobodné matky, těchto pravidel se držím i v současné době jako podnikatelka dodnes.

ZNÁMOSTI

Nikdy jsem nevyužívala ani nevyužívám ze známosti přátel v politice. Přesto, že jsem věděla, že mohu mít v budoucnu nepříjemnosti, přátelství se Šárkou Grossovou nebylo nikdy postaveno na ekonomické výhodnosti. V té době byl její přítel S. Gross ještě řadovým poslancem ČSSD.

Např. mám nárok využívat různé příspěvky od státu, ač mám na ně jako podnikatel nárok - na chov hospodářských zvířat, na lesy, pole a památkově chráněné budovy, které jsem zrekonstruovala z vlastních prostředků, byť mi byla před několika lety poslána částka 10 000 Kč na rekonstrukci jedné památkové budovy - tuto jedinou částku jsem odmítla a okamžitě poslala zpět.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků