Klaus uznal, že cíl zákona, tedy zlepšit ekonomickou situaci rodin, které nemohou počítat s výživným, i když jej soud vyměří, je sice dobrý, jenže hlavní problém zákon prý neřeší.

Tedy to, že momentálně lze výživné na rodiči, který jej dluží, jen obtížně vymáhat. "Přijatá právní úprava vede nesprávným směrem, protože snižuje odpovědnost rodičů za jejich závazky a přenáší je na společnost a na daňové poplatníky," zdůvodnil odmítnutí Klaus.

Podle Klause by zavedení podobné normy znamenalo rezignaci  na vytvoření standardního právního prostředí. Rodičům, kteří se rozhodnutím soudu neřídí, údajně říká, že k rodičovství nemusí přistupovat tak vážně, protože jejich odpovědnost za děti ponesou ostatní spoluobčané.

Zákon sice konstatoval, že stát by posléze dlužné výživné na neplatičích zpětně vymáhal, už sami tvůrci ale přiznávali, že to bude jen velmi těžké.