Jako předseda senátu ÚS, který věc rozhodoval, může opravným usnesením změnit dodatečně text, jsou-li v něm špatné údaje nebo zjevné nesprávnosti.

Jak řekl Právu, jako nesprávnost vyhodnotil větu, ve které uvedl příklad dvou restaurací, kde v historii vznikaly politické strany, včetně těch extremistických. Vedle mnichovského Hofbräuhausu, kde vznikla nacistická NSDAP, zmínil v nálezu také pražskou hospodu U Kaštanu. Ta je spojena se založením české sociální demokracie v roce 1878.

Ostravský hotel odmítal Rusy neodsuzující anexi Krymu, zastal se ho Ústavní soud

„Celkové vyznění této věty totiž může vzbuzovat dojem, že za extremistickou byla (nepřímo) označena rovněž Čs. sociál­nědemokratická strana dělnická,“ napsal soudce v odůvodnění svého rozhodnutí. „Tato politická strana si však toto označení rozhodně nezasluhuje a uvedený text tak v žádném případě ani nebyl zamýšlen,“ dodal, a proto rozhodl o vypuštění věty o hostinci U Kaštanu.

Na výroku se opravou nic nemění

Jak zdůraznil, opravné usnesení nic nemění na celém výroku. Připustil, že reagoval na upozornění veřejnosti. V Právu se proti zmíněné paralele ohradil např. zástupce ombudsmana Stanislav Křeček.

Oznámení pro hosty

Oznámení pro hosty

FOTO: Aleš Honus, Právo

„Považoval jsem za poctivé a korektní, aby to někoho ne­urazilo. To nebylo mířeno proti soc. dem., ale proti KSČ,“ řekl Šimíček.

„Každý se splete a já považuji za poctivé, když se spletu, tak to přiznám a opravím,“ dodal s tím, že v minulosti již do textů také zasahoval. Šlo ale o omyly v číslech či údajích.