„Jsme rádi, že Jan Hamáček má podobný pohled na to, jak zlepšit život občanům. KSČM minulý týden předložila na jednání s ANO velmi konkrétní návrhy,“ uvedl Filip. Připomněl, že komunisté navrhli zavedení sektorové daně ve výši 24 procent (19 procent běžná daň pro právnické osoby plus pět procent finanční sektor).

„Výnos zvýšené části ve výši pět procent chceme vázat na Státní fond rozvoje bydlení. Záměrem tohoto opatření je získat finance na výstavbu nájemního bydlení a podporu výstavby komunitního bydlení pro důchodce,“ napsal Filip.

KSČM navrhla také zvýšit daň z dividend pro nerezidenty jako nástroj regulace odlivu zisku do zahraničí a růst minimální mzdy v následujících třech letech v hodnotě dvojnásobku růstu HDP. „Všechny tyto naše návrhy jsou ve shodě s částí ČSSD. Vyzývám ČSSD, aby nás v tomto našem úsilí podpořila a zvážila podporu nově vznikající vládě jakoukoli formou,“ zdůraznil Filip.

„Je třeba odložit staré spory mezi ČSSD a KSČM a společně pracovat na zajištění jistot pro naše občany,“ dodal.

Filip ve středu navštíví prezidenta Miloše Zemana.