Bude mu předcházet unikátní expozice, na které si lidé budou moci prohlédnout výběr z originálů rukopisných středověkých památek, vzácné listiny a také archeologické nálezy z počátků českého státu. Řekl to ředitel administrativní sekce kanceláře prezidenta Jan Novák.

Potvrdil tak dřívější informace Práva, že Hrad plánuje vystavit klenoty v době prezidentských voleb. Jejich první kolo začíná 12. ledna, případné druhé se uskuteční o dva týdny později. Klenoty budou vystaveny ve Vladislavském sále, doprovodí je expozice o jejich osudech v době republiky.

„Měla by ukázat, proč si i v době republikánské vážíme korunovačních klenotů českých králů jako symbolu naší státnosti,“ řekl Novák.