Na náměstí se při návštěvě čínského prezidenta měla konat shromáždění, jejichž účastníci chtěli poukázat na porušování lidských práv v Číně. Pražský magistrát ale na podnět policie rozhodl, že náměstí se uzavře z bezpečnostních důvodů.

Senátoři napadli paragraf zákona o pozemních komunikacích, neboť na jeho základě bylo v souvislosti s návštěvou čínského prezidenta uzavřeno Hradčanské náměstí a policie tam nevpustila ani účastníky řádně ohlášených shromáždění.

Ústavní soud konstatoval, že „mohou-li být rozhodnutím o uzavírce dotčena základní práva, musí správní orgán šetřit jejich podstatu a smysl”. Pokud se tak neděje, měly by tento problém řešit správní soudy.

„Skutečnost, že aplikací napadeného ustanovení může být zabráněno shromáždění, které bylo řádně nahlášeno a nebylo zakázáno dle zákona o právu shromažďovacím, není podle názoru Ústavního soudu samo o sobě protiústavní,” stojí v odůvodnění.

Policie účastníkům znemožnila přístup na Hradčanské náměstí, kde se měla akce původně uskutečnit

Policie účastníkům znemožnila přístup na Hradčanské náměstí, kde se měla akce původně uskutečnit.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Zároveň však soudci připomněli, že není konformní s ústavním pořádkem situace, kdy je paragrafu užito ke znemožnění konání shromáždění.

„Jinými slovy, pokud by postačovalo k dosažení tvrzeného cíle uzávěrky pozemní komunikace pouze zakázání shromáždění (bez nutnosti uzavřít provoz), nelze uzavírku podle § 24 zákona o pozemních komunikacích povolit, neboť by tím zjevně docházelo k obcházení zákona o právu shromažďovacím,” shrnuli soudci.