Zatímco Michálek tvrdil, že mu jde o „vyztužení ústavy” a o to, aby byl prezident „odpovědný demokrat a ne nedotknutelný papaláš”, jeho kolegové se s návrhem, který před pár dny představil, neztotožnili.

„Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly,” připomněla bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová, podle níž je i debata o Michálkově návrhu „plýtváním času”. Materii striktně odmítla jako exces a navrhla zamítnutí návrhu.

Senátor navrhuje zavést pokuty pro prezidenta, poruší-li ústavu

Podobně se vyslovili i další senátoři, kteří poukazovali například i na to, že pokud by se horní parlamentní komora návrhu věnovala šířeji, mohla by se stát terčem posměchu.

Pro zamítnutí hlasovalo 51 senátorů, proti tři.