Hlasování probíhalo v únoru a celkem se do soutěže zapojilo patnáct evropských zemí.

„Z umístění lípy máme velkou radost. Poděkování patří zejména obyvatelům Tatobit, kteří dokázali příběhem lípy oslovit a zaujmout českou veřejnost,“ řekla koordinátorka ankety Strom roku Andrea Krůpová z Nadace Partnerství.

Tatobitskou lípu podle pověsti zasadili Kilián a Hedvika, přičemž Kilián řekl: „Ať nekácí, kdo nezasadil.“ Když po letech chtěli strom porazit dřevorubci, z koruny se ozvalo: „Nesázel jsi, nekácej.“ Lípa tedy byla zachráněna.