Tato parcela o rozloze 5643 m2 přitom leží na trase plánované přeložky silnice II/308. Podle mluvčí SPÚ Moniky Machtové úřad měl sice v úmyslu o pozemek dál bojovat u vyšších soudů, ale chybou úředníka k tomu nedošlo.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

„SPÚ nepodal proti tomuto rozhodnutí řádný opravný prostředek, a to z důvodu osobního pochybení zaměstnance. Dotyčný pracovník v současné době na SPÚ nepracuje,“ řekla Právu Machtová.

Podle zdroje Práva z SPÚ pracovník úřadu odvolání poslal, ale ke špatnému soudu.

Správně mělo zamířit k vrchnímu soudu. Když se ukázalo, že chyba je nezvratná, a úřad proto bude muset pozemek církvi vydat, na vlastní žádost z úřadu odešel.

O tom, že má SPÚ pozemek vydat, rozhodl 21. května Krajský soud v Hradci Králové s tím, že stačí, aby farnost zřídila věcné břemeno.

Břemeno,  nebo směna

Architekt Jan Mádlík z ekonomické rady farnosti Pouchov Právu řekl, že už začali jednat s městem, za jakých podmínek pozemek ke stavbě silnice poskytnou. „Jednou z variant je zřízení věcného břemene, další je např. možná směna za jiný pozemek,“ řekl Právu Mádlík.

Královéhradecký krajský soud 21. května rozhodl i o tom, aby SPÚ vydal řádu milosrdných sester svatého Karla Boromejského tři parcely v Oboře, místní části Chomutic na Jičínsku, na nichž je plánována klíčová silnice R35 z Hradce Králové do Jičína. V tomto případě se SPÚ podle Machtové odvolal.

Jak už Právo uvedlo, vydávání pozemků pod budoucími silnicemi je pod silným politickým drobnohledem. Když v květnu královéhradecký soud v podobné věci poprvé rozhodl, byla řada politiků i právníků překvapena.

Předpokládali totiž, že podle zákona pozemky, na nichž vyroste dopravní stavba, nelze vydat. V zákoně o narovnání majetkových vztahů státu s církvemi je totiž paragraf, který říká, že pozemek potřebný k veřejně prospěšné stavbě lze vyvlastnit. Ale je tam i dovětek: „To neplatí, postačí-li pro veřejně prospěšnou stavbu zřízení věcného břemene.“

Věcné břemeno nestačí

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) proto požádal ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou (za ANO), aby se k výkladu její úřad závazně vyjádřil.

Ministerstvo vydalo nařízení krajským úřadům územního plánování, aby věděly, jak mají postupovat, když se jich úřady, které vydávají církvím majetek, nebo soudy dotážou, jak mají restituční zákon vykládat.

Podle tohoto nařízení u staveb dopravní infrastruktury věcné břemeno nestačí, protože pozemky už nemohou sloužit svému původnímu účelu.