NKÚ se zaměřil na poskytování dotací z Programu rozvoje venkova v letech 2007 až 2013. "Zkontroloval i 86 konkrétních projektů za 127 miliónů korun. Nedostatky objevil u dotací za téměř osm miliónů korun, což představuje víc než šest procent kontrolované částky," informovala o výsledcích kontroly mluvčí NKÚ Olga Málková.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Ve vyjádření ministerstva stojí, že v případech, kde NKÚ shledal nedostatky, šlo většinou o administrativní pochybení, v případě jednoho zjištění to bylo spíše doporučení ze strany NKÚ.

"V žádném případě nebyla Evropské unii ani státnímu rozpočtu způsobena finanční ztráta," uvedl mluvčí ministerstva Hynek Jordán. Propagační předměty s logem, jejichž nákup kontroloři kritizovali, jsou podle Jordána veřejnosti předávány s tištěnými materiály o programu na seminářích a různých veřejných akcích.

MZe proto míní, že osvěta ze strany úřadu je v tomto ohledu více než dostatečná. "Nelze proto akceptovat výtku NKÚ, že propagační předměty nemají žádnou informační hodnotu. Zpráva také kritizuje částku za puzzle, které byly pořízeny za 430 tisíc korun. Konkrétně šlo o 15 tisíc kusů pro období šesti let, a jednotkové náklady tak byly 29 korun za kus," uvedl.

Dvě analýzy za čtyři milióny 

Tvrdí, že stejné předměty používají k propagaci i jiná ministerstva a stejná je i praxe v dalších zemích EU. V jiném projektu ministerstvo zaplatilo 595 tisíc korun za poradenské služby.

Kontrolorům ale podle Málkové nepředložilo žádný výstup projektu, ani nedoložilo, o jaké služby se vlastně jednalo. Dále si ministerstvo dalo za 4,1 miliónu korun zpracovat dvě analýzy, jak lépe spravovat program. Z 18 doporučení, která z nich vyplynula, v praxi resort využil jen tři. „Jedna rada tak vyšla na téměř 1,4 miliónu korun,” shrnula Málková.

Analýzy měly podle Jordána zmapovat opatření na investice do zemědělského majetku a do obnovy obcí v letech 2009 a 2010, kdy řada žadatelů nemohla kvůli hospodářské krizi rozběhlé projekty dokončit. „Cílem analýz nebyla doporučení, o kterých ve své zprávě hovoří NKÚ, ale šlo o zmapování stavu projektů, které byly v dané době realizovány. Výstupy analýz pak sloužily jako podklad pro to, aby se co nejvíce využily přidělené prostředky z EU a státního rozpočtu pro další žadatele," uvedl Jordán.

NKÚ také upozornil, že ministerstvo i Státní zemědělský intervenční fond si pro sebe nastavily výrazně benevolentnější podmínky pro čerpání evropských peněz, než jaké měli ostatní žadatelé o dotace z Programu rozvoje venkova.