Piráti si stěžovali na to, že přestože ve volebním obvodě kandidoval jejich člověk, v některých okrscích byla jejich delegátům odepřena účast, protože nekandidovali v souběžně konaných komunálních volbách.

To byla podle NSS chyba, a proto bylo hlasování v napadených okrscích označeno za neplatné. Protože to ale nemělo zásadní vliv na výsledek hlasování v celém obvodu, soudci nevyhověli návrhu na zrušení celého volebního výsledku místních senátních voleb.

„Volební judikatura do značné míry spočívá na tom, že právě v okrskových volebních komisích, pluralitně složených z delegátů kandidujících politických subjektů, spočívá vestavěná pojistka kontroly férovosti průběhu voleb a sčítání hlasů. Je proto velmi důležité, aby žádné z politických stran, které se účastní volební soutěže, nebylo formalisticky odpíráno právo dohlížet prostřednictvím svých delegátů na řádný průběh voleb a zjišťování jejích výsledků. Politické strany se tak hlídají navzájem, což je nejúčinnější prostředek proti zkreslování volebních výsledků,“ zdůraznil soudce zpravodaj Tomáš Langášek.