„Zásadní myšlenka v souvislosti s pádem komunismu, a v tom jsme se s Milošem Zemanem shodovali, byla svoboda. Tuto svobodu nám listopad 1989 dal, a to je zásadní teze, na které bychom měli trvat,“ řekl Klaus, který v diskusi vystoupil jako první.

„My, lidé pravicového myšlení, jsme od prvopočátku důvěřovali člověku, že když ho osvobodíme od zákazů, příkazů, brzdiček a necháme mu jeho svobodnou aktivitu s minimem státních zásahů, regulace, tak to bude dobře,“ řekl také.

Zásadním tématem v debatě mezi pravicí a levicí je podle něj názor, jaká má být míra zasahování státu. „My jsme chtěli maximálně deregulovat, omezit vměšování státu, včetně všech dotací, subvencí a podobných nešťastných věcí,“ uvedl exprezident, který obhajoval myšlenku kupónové privatizace.

„Věděli jsme, že musíme vybudovat český kapitalismus, českého kapitalistu, českého podnikatele. Umožnit co největšímu počtu lidí, kteří žádný kapitál z komunistické doby mít nemohli, účastnit se privatizace. Tak vznikla kupónová privatizace, o kterou jsem schopný přít se až do konce světa,“ hájil Klaus myšlenku, kterou dodnes mnozí, včetně současného prezidenta, kritizují.

Jdeme po stoupající cestě, na které jsou zbytečné kameny. Tu Viktor Kožený, tu Zdeněk Bakala, ale cesta stoupá, obce krásní, jsme svobodní a dokonce se můžeme vzájemně kritizovatMiloš Zeman

Připomněl, že kupónovou privatizací prošla asi pětina privatizovaného kapitálu. „Zužovat celou českou privatizaci na kupónovou je naprostý nesmysl. Prosím, aby se tento neřád, tato nepravda už neopakovala,“ řekl Klaus.

Prezident Zeman ocenil, že polistopadová léta dala lidem svobodu.

„Souhlasil bych s Václavem Klausem v jednom: přes všechny chyby, které někteří z vás potlačují a jiní zveličují, to byl úspěch,“ zhodnotil Zeman období.

„Jdeme po stoupající cestě, na které jsou zbytečné kameny. Tu Viktor Kožený, tu Zdeněk Bakala, ale cesta stoupá, obce krásní, jsme svobodní a dokonce se můžeme vzájemně kritizovat. Což je dar, který svým občanům komunistický systém nedal. Ano, jsem kritikem některých chyb minulé transformace, ať ekonomické, či společenské, ale dnes tu stojíme jako svobodní lidé, co mohou vyjadřovat svoje názory bez obavy, že je někdo zavře, a to není malá poznámka,“ řekl prezident.

Klaus odmítl termín „bankovní socialismus”

Zeman ale svému předřečníkovi také oponoval. „Ano, máme důvěřovat lidem, ale kladu si otázku, zda máme důvěřovat Viktoru Koženému. Souhlasím, že kupónová privatizace nebyla jedinou formou privatizace, ale mám pocit, že odhad jedné pětiny je příliš skromný. Kdyby skončila úspěchem, tento odhad by mohl být výrazně zvýšen,“ řekl.

Problémy s tunelováním podle něj zapříčinila nedostatečná regulace investičních fondů.

„Včera jsem byl na akci v Bruselu (exprezident hovořil před europarlamentem, pozn. red.) a přišel ke mně irský profesor ekonomie, který si vzal za manželku Češku ze Zlína. Ptal se mě na Koženého, jak nás všechny okradl. Měl nesmírně silácké názory, ale pak se ukázalo, že o kupónové privatizaci neví vůbec nic. Ptal jsem se ho, v čem Kožený okradl rodiče vaší manželky? Oni si za tisícovku koupili kupónovou knížku, a místo toho, aby sami investovali, tak podlehli reklamě Koženého, který jim slíbil desetinásobek. Obrovské množství lidí se rozhodlo využít těchto fondů, což bylo pro nás obrovské zklamání. Oni ale dostali na ruku deset tisíc korun, tak v čem je okradl?“ ptal se Klaus.

„Diskutujme, jak v pozdějších letech Kožený zacházel se svými prostředky, ale netrivializujme to,“ dodal. Odmítl také termín „bankovní socialismus,“ který Zeman v souvislosti s ekonomickou transformací použil.

„Prosím, nepoužívejme termín bankovní socialismus. To není analytický termín, ale politický atak. Je lidská falešnost, něco takového říct,“ ohradil se Klaus.