„Nový občanský zákoník obsahuje celou řadu upřesnění, ale nějaké naprosto zásadní změny tam nejsou. Protože ve vztazích mezi rodiči a dětmi má právo jenom určitý doslov. A pokud rodiče nejsou schopní se na ničem dohodnout, tak jim sebelepší právní úprava nepomůže,“ zdůrazňuje děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Milana Hrušáková.

Nepřekvapí tedy, že kodex v řadě případů navazuje na současný trend. Což lze vysledovat třeba ve formě dalšího posilování kontaktů rodičů a dětí v případech pěstounské péče.

Zákoník rovněž výslovně stanoví řadu postupů, které se sice někdy využívaly již dříve, ale jelikož se o nich zákon o rodině nezmiňoval, panovaly kolem toho stále nejasnosti a diskuse.

Některé změny si zase vyžádala praxe. Příkladem může být zavedení práva dítěte na styk s člověkem, k němuž ho pojí hluboký citový vztah, avšak nejde o blízkého příbuzného. Pro další upřesnění, jakým je třeba prodloužení lhůty na popírání otcovství, zákonodárce našel inspiraci v zahraničních úpravách, případně šlo o reakci na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva nebo českého Ústavního soudu.

Co se mění

Nový občanský zákoník umožňuje za určitých podmínek přiznat plnou svéprávnost, dosud tzv. způsobilost k právním úkonům, mladým lidem od šestnácti do osmnácti let. To jim umožní například uzavírat smlouvy na své jméno.

Soud ovšem budou muset přesvědčit o tom, že jsou schopni sami se živit a postarat se o své záležitosti. S návrhem na přiznání svéprávnosti také budou muset souhlasit rodiče.

Klíčový paragraf:
§ 37 (1) Navrhne-li nezletilý, který není plně svéprávný, aby mu soud přiznal svéprávnost, soud návrhu vyhoví, pokud nezletilý dosáhl věku šestnácti let, pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti a pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezletilého. V ostatních případech soud vyhoví návrhu, jeli to z vážných důvodů v zájmu nezletilého.
(2) Za podmínek stanovených v odstavci 1 soud přizná nezletilému svéprávnost i na návrh jeho zákonného zástupce, pokud nezletilý s návrhem souhlasí.

Šestnáctiletý podnikatel

Šestnáctiletý Josef je středoškolák, ve volném čase se však místo počítačovým hrám věnuje svému internetovému podnikání. Jeho byznys mu zajišťuje slušný příjem, rád by se tedy i osamostatnil. Protože mu ale ještě nebylo osmnáct let, je vše komplikované. Podnikání musí být oficiálně vedeno na rodiče, nemůže podepsat ani nájemní smlouvu v bytě, kde by bydlel sám.

Od 1. ledna může podat soudu návrh na přiznání plné svéprávnosti, která mu umožní vystupovat jako dospělému. „Proč dítěti, které si samo vydělává, neumožnit, aby o sobě i samo rozhodovalo?“ kvituje novou úpravu Milana Hrušáková.

Změny v Občanském zákoníku
Sousedské vztahy
Padá ovoce z vašeho stromu k sousedům? Podle nového zákona je jeho
Exekuce
Manželé dlužníků jsou kvůli rozporům v nových zákonech ohroženi
Vzali jste si člověka s dluhy? Místo svatebního daru čekejte exekutora
Ochrana spotřebitele
Dvouletá záruka po loňské přestřelce právníků zůstává
Rodina
Do rodin nový zákoník revoluci nepřináší. Umožňuje ale dřívější plnoletost
Smluvní vztahy
Co mění nový občanský zákoník pro klienty bank, pojišťoven a stavebních spořitelen
Odpovědnost
Pojistěte si vlastní nešikovnost. Nový zákoník ji bude trestat
 Dědictví
Zadluženého či marnotratného potomka je možné vydědit
Bydlení
Povrch ustupuje půdě, stavba se nově stává součástí pozemku
Daň z prodeje domu nebo bytu může od letoška zaplatit kupující
Zákazy koček končí, práva nájemníků posílila