„Krajský výkonný výbor podpořil Bohuslava Sobotku jako předsedu a hlavního vyjednavače strany pro jednání o vládě. Stejně jako kandidáta na premiéra,“ uvedl karlovarský krajský předseda soc. dem. Miloslav Čermák. „Konstatovali jsme dále, že vedení strany svým povolebním jednáním poškodilo ČSSD,“ uvedl Čermák s tím, že tato část usnesení je myšlena obecně a neurčuje jmenovitě žádné osoby.

Beze jmen je i další krajské usnesení. „Výbor rovněž odsoudil podávání lživých informací a vyzývá jejich autory k vyvození osobní odpovědnosti.

”Nevyzýváme je tedy k odstoupení z funkcí, ale aby sami zvážili, jakou odpovědnost vyvodí,“ uvedl Čermák. Usnesení krajského výboru soc. dem. je tedy v tomto bodě očividně mírnější než předešlá usnesení sokolovského a chebského okresního výboru strany. Oba totiž vyjmenovaly jako lháře Michala Haška, Jeronýma Tejce a Zdeňka Škromacha a vyzvaly je k odchodu ze stranických funkcí.

Výbor vyzýval k vládě bez ODSTOP 09

Odchod hříšníků naopak nepožadoval karlovarský okresní výkonný výbor strany na Karlovarsku.

Podle Čermáka krajský výbor v pátek odpoledne navíc vyzýval vedení strany, aby byla všechna jeho energie směřována k sestavení akceschopné vlády bez ODS a TOP 09. O volebním výsledku a o přijetí jednotlivých dílů odpovědnosti se má podle doporučení výboru diskutovat až na mimořádném sjezdu strany, který má vedení strany svolat co nejdříve.

Karlovarští soc. dem. si prosadili na jednání krajského výboru strany také usnesení, v kterém žádají o zvukový a písemný záznam z jednání republikového předsednictva, které se uskutečnilo bezprostředně po volbách, tedy z toho, kde byl vyzván Sobotka k odchodu z čela strany. Naopak chebští představitelé strany neprosadili svůj požadavek, aby zástupkyně regionu v předsednictvu Markéta Wernerová vyvodila politickou odpovědnost za hlasování proti Sobotkovi.