Materiál také navrhuje posílit kvůli boji s korupcí v roce 2014 rozpočty ministerstev financí, vnitra, zahraničí, spravedlnosti, pro místní rozvoj a úřadu vlády celkem o více než 62 miliónů korun.

Stav technického vybavení protikorupční policie označila Peake v dokumentech pro vládu jako havarijní. Z celkové částky je proto 39 miliónů vyhrazeno na obnovu vozového parku, protože je potřeba vyměnit skoro sto aut starších deseti let. Dalších více než devět miliónů má jít na nové počítače.

Zhruba 20,5 miliónu korun z celkové částky je určeno na personální posílení protikorupční policie, včetně zamýšleného vzniku úřadovny ve Zlíně.