Němečková po promoci v roce 1939 začala o rok později provozovat lékařskou praxi ve Světlé nad Sázavou, kde ordinovala téměř do posledních chvil. Pohotovostní a noční služby sloužila až do svých 78 let a ještě jako dvaadevadesátiletá řídila auto.

Jako praktická lékařka si musela zpočátku v ordinaci poradit s mnoha úkony, od trhání zubů po porody a drobné chirurgické zákroky. Hovořila německy a francouzsky. K jejím zálibám patřila hudba a četba knih.

V minulém roce ocenil Kraj Vysočina světelskou lékařku nejvyšším krajským vyznamenáním - kamennou medailí. Letos v lednu se Němečková stala čestnou občankou Světlé nad Sázavou.