Za podstatné považuje výbor předložení návrhu zákona o dohledu nad financováním politických stran a návrhu zákona o registru přestupků. Ty by měla na podzim projednat vláda a následně by mohly pokračovat v pouti legislativním procesem.

Změnit by se měla i nominační kritéria pro zástupce státu ve společnostech s jeho majetkovou účastí. [celá zpráva]

Ne vše se však podařilo v původně plánovaných datech. Kabinet dosud nechválil věcný záměr zákona o státním zastupitelství. Ačkoliv měl být přijat dokonce června a kabinet jej měl k dispozici od února. Peake nicméně věří, že do konce roku bude návrh zákona předložen vládě.

Konec přílepků stále v nedohlednu

Sněmovna rovněž zatím nepředložila návrh změny jednacího řádu, který by znemožnil  přidávání nesouvisejících přílepků k zákonům a rovněž ukončil praxi "porcování medvěda", kdy poslanci posílali do svých regionů prostředky v rámci schvalování zákona o státním rozpočtu.

„Úprava jednacích řádů je výsadním právem komor. Zatímco Senát svůj návrh předložil, Sněmovna stále otálí,“ řekla Peake.

Do konce roku by vedle výše uvedených norem měly spatřit světlo světa i další návrhy ať už půjde o návrh zákona o lobbingu, o zákon o úřednících veřejné správy či novelu trestního zákoníku obsahující znovuzavedení zvláštní účinné lítosti pro korupční trestné činy.