Peake ve středečním Právu kritizovala záměr, aby plošně odpadl poslední formální krok v celém soudním procesu exekuce, a upozornila, že je třeba do novely zahrnout přiměřenost exekuce. Tvrdila, že se dražby nezveřejňují na jednom místě. Kritizovala tzv. doložku o přímé vykonatelnosti, tedy že dlužník předem souhlasí se zabavením majetku, pokud nebude platit včas.

„Zásada přiměřenosti – tedy že exekutor může zajistit majetek svým rozsahem přiměřeným k výši dluhu – jsem do zákona doplnil již v roce 2009. Totéž platí o zveřejňování exekučních dražeb na jednom místě. To existuje na adrese www.portaldrazeb.cz,“ řekl Právu Pospíšil.

„Taková kritika od koaliční političky je trošku nepatřičná. Paní vicepremiérka není nadřízená ministra spravedlnosti. O rozsahu novely rozhoduje ministr, paní Peake nemůže říkat, že jí tam něco chybí. Nejsme povinni plnit její pokyny, závazné je vládní prohlášení, postoj premiéra a postoj celé vlády,“ doplnil.

Má soud řešit jen stížnosti?

Pospíšil upozornil, že to byla právě Peake, která spoluvytvářela ve vládním prohlášení oblast české justice, jejímž cílem je zbavit ji od nadbytečných úkonů.

„Hledáme cesty, aby se některé administrativní úkony na soudech omezily, a jedna z debat se vede u exekucí. Soudní dohled zůstává, otázka ale je, jestli u každé exekuce, tedy u těch neproblémových, má soud dělat formální povolení, nebo má přezkoumávat jen ty případy, kdy si občané stěžují,“ uvedl Pospíšil.

Peake včera Právu řekla, že jednání o exekučním řádu Legislativní rada vlády přerušila s tím, že ministerstvo spravedlnosti některé připomínky zapracuje. Rada však souhlasila se základní koncepcí odbřemenění soudu od formalit spojených s exekucemi.

Banální spory za méně peněz pro exekutory

„Panuje shoda, že je účelnější využít soudy k rozhodování sporných případů a k dohledu nad průběhem exekuce,“ řekl Právu náměstek ministra spravedlnosti František Korbel.

Podle vicepremiérky je třeba zrušit vedlejší exekutorské činnosti, jako zápisy s doložkou vykonatelnosti.

„Nemáme problém s tím, aby se zrušily možnosti exekutorů činit zápisy. Jsem přesvědčen, že by měla být držena role notářů, advokátů a exekutorů. Sami chceme doplnit například finanční omezení zisku exekutorů u bagatelních sporů,“ dodal Pospíšil.