„Tato vláda si bude vědoma svého úkolu v řešení problémů, jimž naše země čelí, zejména jde-li o problém veřejných financí. Co se však nezmění, jsou naše zahraničně politické priority, v první řadě a především naše těsné vazby s USA a dalšími spojenci,“ řekl prezident.

„Má každoroční přítomnost na této recepci a četné návštěvy USA to ukazují docela jasně,“ dodal Klaus s tím, že ČR stejně jako Spojené státy „si je velmi dobře vědoma, že obrana její svobody a demokracie začíná daleko za jejími hranicemi. Byla to pravda dříve, je to pravda i nyní“.

To podle prezidenta tvoří základ našeho myšlení o bezpečnostních otázkách v NATO a jeho nové strategické koncepci. Zdůraznil, že Česko v dubnu hostilo podpis americko-ruské odzbrojovací smlouvy „jako přítel USA, jako spojenec aktivně zapojený do transatlantické spolupráce, jako spojenec oddaný bezpečnosti a stabilitě ve světě“.