"My ještě zvažujeme jednu věc. Jsme přesvědčeni, že Ústavní soud se nezachoval korektně, když nerespektoval zákon o Ústavním soudu a neposoudil smlouvu jako celek, tam si vlastně stanovil proceduru, která nemá oporu v zákoně," řekl Oberfalzer.

Senátoři by proto podle něj mohli podat stížnost na nedodržení práva na spravedlivý proces. Rozhodnou se ale prý až po verdiktu ÚS o tom, zda je Lisabonská smlouva v souladu s českým ústavním pořádkem. Soud se tím zabývá právě na popud skupiny senátorů ODS, jednání odročil na 3. listopadu.

Oberfalzer dosud tvrdil, že senátoři už další stížnost na smlouvu nechystají. Řekl, že svým posledním podáním k ÚS už vyčerpali své možnosti, jak žádat o přezkum smlouvy. Uvědomuje si zároveň, že proti rozhodnutí ÚS není odvolání.

Podle generálního sekretáře ÚS Tomáše Langáška taková stížnost nemůže nijak zasáhnout do nynějšího řízení o Lisabonské smlouvě, ani by kvůli ní soud "nezmrazil" ratifikaci Lisabonu.