"Ten stav se změnil. Samozřejmě německou stranu informujeme plynule a jsme s nimi ve velmi živé diskusi. Také jejich výhrady bereme v potaz," řekl Schwarzenberg na otázku, zda Německu stále vadí, že jako sousedé jsou stranou, které se případný radar na českém území týká, ale nedostávají z české strany dostatek informací. "Je potěšitelné a povzbuzující, že se vedou konzultace s těmi, jichž se americké rakety ve střední Evropě týkají," uvedl Steinmeier.

Schwarzenberg připustil, že postoje Steinmeiera a ministra obrany Franze-Josefa Junga k základně USA v Polsku a ČR se liší, protože Jung si dokáže představit - za určitých podmínek - protijaderný štít i mimo rámec NATO.

"Podívejte se, Německo je stejně demokratická země jako my. A tak jako jsme u nás, např. včera v parlamentě slyšeli, existují také samozřejmě v Německu různé názory. To přece není žádná vada, že se problém ze všech stran diskutuje a že se na tom všichni podílejí. Potom jednoho dne musí dojít k jasnému rozhodnutí," řekl Schwarzenberg.

Na otázku Práva, zda je pro SRN v tuto chvíli nepřijatelná americká základna ve střední Evropě mimo NATO, šéf české diplomacie uvedl: "O tom jsme nemluvili." Pokud jde o postoj Ruska, český ministr upozornil: "Rusové se pochopitelně snaží co nejlépe uspokojit své zájmy. Tudíž v každé politické otázce jednoho dne dojde ke kompromisu. To je Rusům známo stejně jako nám. Oni vysílají signály: Jednejte s námi a my jsme na to připraveni."

Schwarzenberg týž den jednal i s Jungem, setkal se s někdejším prezidentem SRN Richardem von Weizsäckerem a v bavorském Straubingu seznámil účastníky zasedání pracovního kruhu CSU pro zahraniční a bezpečnostní politiku s prioritami české diplomacie.