Hlavní obsah

Nové CT sníží radiaci až o 80 procent

3. 3. 2014, 8:45
Právo, Václav Pergl

Až donedávna bylo lékařské vyšetření pomocí počítačové tomografie (CT) spojeno s častými kompromisy, kdy se muselo volit mezi vysokou kvalitou obrazu spojenou s vyšší dávkou radiace nebo nízkou dávkou záření, vedoucí ke snížení kvality obrazu.

Foto: Václav Pergl, Právo

Primář Ján Lešták u nového CT, které sníží radiaci dopadající na pacienta až o osmdesát procent.

Článek

Pražská Klinika Jána Leštáka JL díky instalaci nejmodernějšího CT zařízení Philips Ingenuity Core již takové kompromisy dělat nemusí. Klienti kliniky budou moci absolvovat toto vyšetření šetrnou a účinnou cestou již od konce února. Dávka rentgenového záření, která dopadne na pacienta, se sníží až o 80 procent.

První v Evropě

„Počítačová tomografie umožňující zobrazení vnitřních orgánů pacientů se používá při odhalování jak akutních, tak chronických onemocnění různých druhů. Technologie dává lékaři informace o zkoumané oblasti, přičemž klíčovou podmínkou pro úspěšnou diagnostiku a následnou léčbu je přesnost a dobrá čitelnost pořízených snímků.“

„Nový nejmodernější přístroj, který je první svého druhu v Evropě, až o 80 procent sníží běžnou dávku záření na CT a až trojnásobně zlepší kvalitu výsledných snímků,“ vysvětluje primář Lešták, co přístroj umí. Klinika ho bude používat na nejrůznější vyšetření pacientů.

Snímky budou dřív

Díky nové špičkové technologii IMR, což je interaktivní rekonstrukční technika, budou mít lékaři jasné a ostré snímky dřív než z běžného CT. Uvidí i drobné detaily, které mohly zůstat v minulosti nezpozorované.

„Jejich zachycením lze zlepšit, zefektivnit a také zlevnit poskytnutou péči, protože lékaři pak pracují s mnohem větší přesností,“ uvedl primář Lešták. Dodal, že očekává „zlepšení viditelnosti lézí a anatomických detailů. To může mít zásadní vliv na upřesnění diagnózy a léčbu.“

Co je CT
Vyšetřovací metoda, která speciálním způsobem využívá rentgenových paprsků a umožňuje podrobné zobrazení jednotlivých částí těla pacienta v tenkých vrstvách (tomografie znamená zobrazování v řezech).
Využívá se při diagnostice široké škály chorob i pro vedení některých speciálních léčebných výkonů. Největší nevýhodou tohoto vyšetření je, že vystavuje pacienta významné expozici ionizujícího záření. Proto smí být prováděno jen v indikovaných případech.
CT přístroj je také využíván k provádění diagnostických a léčebných výkonů, které vyžadují kontrolu CT – např. obstřiky nervových kořenů. Podstatou je cílené podání léčebné směsi obsahující směs lokálního anestetika, dlouhodobě působícího steroidu (léku proti zánětu a otoku) a malého množství kontrastní látky k nervovému kořeni, popřípadě léčebný výkon na meziobratlovém skloubení, které vyvolává obtíže.
Nejmodernější CT zařízení Philips Ingenuity Core snižuje dávku rentgenového záření, která dopadne na pacienta, o 80 procent, a vyšetření je tak mnohem šetrnější.

Reklama

Související témata:

Výběr článků