Hlavní obsah

Nedoslýchavost trápí stále více mladších lidí

29. 4. 2008, 8:20 – PRAHA

Poslech velmi hlasité hudby ze sluchátek přispívá k tomu, že stále více mladých lidí špatně slyší. U zdravého člověka se sluch začíná zvolna zhoršovat od puberty, u milovníků dunivé muziky je tento proces rychlejší.

Článek

"Dokladem věkového posunu je například i fakt, že pro poruchu nazývanou předčasné stařecké snížení sluchu, presbyoakuze, se dnes používá termín socioakuze, který zdůrazňuje podíl sociálního prostředí na vzniku choroby," řekl primář oddělení ORL Nemocnice Na Homolce Jan Paska.

Podle něj zaznamenávají foniatři ve svých ordinacích mírný nárůst nedoslýchavosti u stále mladších pacientů.

Upozornil, že porucha sluchu je nevratný děj, důležitá je prevence. Člověk by neměl vystavovat sluch zbytečně nadměrnému hluku. Pokud pracuje v hlučných provozech, měl by důsledně užívat ochranné pomůcky.

Se ztrátou sluchu klesá u mnoha lidí sociální inteligence

"Sluch má neobyčejný význam nejen pro vnímání zvuků a prostorovou orientaci, ale také pro dorozumívání a kontakt s ostatními lidmi. Má tedy i nezanedbatelnou funkci sociální," poznamenal Paska. Se ztrátou sluchu klesá u mnoha lidí sociální inteligence, uzavírají se do sebe, neumějí jednat s lidmi a navazovat vztahy.

Počátečním a zcela typickým příznakem zhoršování sluchu je stesk pacienta, že sice slyší, ale nerozumí. Obvykle nerozumí na pozadí okolního hluku. Nemocní mají problém rozumět při rozhovoru v restauraci, opakovaně se ptají, co bylo řečeno. Často je rodina doma upozorňuje, že si pouštějí televizi moc nahlas.

Pokud selže veškerá léčba, řešením je sluchadlo

Příčinou poruch sluchu jsou onemocnění spojená s přirozeným ubýváním sluchu, záněty a úrazy. Pokud člověk špatně slyší a selže veškerá léčba, je řešením sluchadlo. Moderní typy jsou miniaturní elektronické strojky v podobě pecky vložené do ucha, zvenku nejsou téměř vidět. Nejsou to už jen zesilovače zvuků, dokážou také rozlišit směr, odkud zvuk přichází, a odlišit hluk od lidské řeči, tu pak izolovaně zesílit.

Na rozdíl od brýlí se lidé za sluchadla stydí. Význam dobrého sluchu dokládá podle Pasky fakt, že stále více lidí v manažerských pozicích si opatřuje sluchadlo.

Reklama

Související témata:

Související články

Děti mohou ohluchnout kvůli hlasitým hračkám

18. 12. 2006, 14:56

Každé dítě zaujme hračka, která vydává nějaký zvuk. Jenže podle britských lékařů stále přibývá dětí, které kvůli těmto hračkám částečně nebo zcela přijdou...

Kyselina listová zpomaluje ztrátu sluchu

4. 1. 2007, 12:51

Nizozemští odborníci zjistili, že kyselina listová může zpomalit ztrátu sluchu způsobenou stářím. Její nedostatek působí nejen ztrátu sluchu, ale také zvyšuje...

Výběr článků