Hlavní obsah

Jeden dárce orgánů až pro deset příjemců

30. 11. 2017, 8:42
Právo, Václav Pergl

Jedna játra až pro dva příjemce. Ledviny od jednoho dárce putují ke dvěma nemocným. Dále srdce, plíce, slinivka či Langerhansovy ostrůvky, tenké střevo, v případě ženy ještě děloha. Možnosti transplantační medicíny se v Česku neustále posouvají.

Foto: archív IKEM

Zeď života v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM)

Článek

Dárců orgánů je ale stále nedostatek. I proto každý rok zemře přes 60 pacientů, kteří se transplantace nedočkají. A na čekacích listinách jsou v posledních dvou letech rekordní počty nemocných.

Aktuálně 1154 pacientů čeká na výměnu některého orgánu. Čekací listiny se v posledních letech plní čím dál víc.

„Stejně tak roste i transplantační aktivita v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze. Například na novou ledvinu čeká v IKEM pacient 259 dní, na játra 40 dní a na srdce 166 dní,“ vysvětluje prof. MUDr. Ondřej Viklický, přednosta Transplantcentra IKEM.

Dárců je víc, ale stále je to málo

S rostoucími počty pacientů a následných transplantací rostou i počty dárců orgánů. I tak jich ale není stále dost. Zatímco před dvaceti lety se jejich počty v IKEM pohybovaly mezi 70 až 100 za rok, v posledních pěti letech je jich o třetinu více.

„Rok 2016 byl pro IKEM v odběrové aktivitě se 139 dárci výjimečný. Letošní rok se zařadí se 108 za uplynulých 10 měsíců k rokům průměrným, i tak ale je důležité poděkovat za každého jednoho z nich. Dárců orgánů je nedostatek oproti lidem čekajícím na záchranu života či jeho zkvalitnění,“ upozorňuje MUDr. Aleš Herman, ředitel IKEM.

Orgány i od věkově starších

Ještě před dvaceti lety tvořili většinu dárců orgánů pacienti mezi 19–50 lety. Situace se i zde ale dramaticky změnila. Více než polovina orgánů teď pochází od lidí, kterým je 51 a více let. Výjimkou nejsou případy, kdy se fungující orgán odebere i pacientům starším šedesáti let. Například v roce 2016 byly ledviny odebrány 18 dárcům nad 71 let a ve 45 případech dárcům mezi 61 a 70 lety.

„I tyto orgány od starších pacientů velmi dobře fungují, zajišťují příjemcům mnoho let kvalitního života,“ upřesňuje prof. MUDr. Ondřej Viklický.

Jak nyní vypadá nejčastější dárce orgánů? S nadsázkou lze říci, že je to 55letý muž s krevní skupinou A, u kterého došlo k devastujícímu krvácení do mozku. Dárce totiž tvoří ze dvou třetin muži, věkový průměr je 55 let, téměř polovina z nich má krevní skupinu A, pak následuje krevní skupina 0 a B, nejméně je dárců s AB.

Dárců orgánů do 18 let je minimum, ročně se takové orgány odeberou v jednotkách případů. Nejčastěji se stane dárcem orgánů člověk, který má nezvratné poškození mozku.

„Více než polovina případů je spontánní zakrvácení do mozku; následují stavy, kdy je mozek nedostatečně zásoben okysličenou krví, typickým příkladem jsou cévní mozkové příhody; třetím případem jsou poranění mozku při různých nehodách. Před dvaceti lety přitom dominovala právě poranění mozku,“ popisuje doc. MUDr. Eva Pokorná, vedoucí lékařka oddělení odběru orgánů a transplantačních databází IKEM.

Komunikace s rodinou

Komunikace s rodinou při oznamování zařazení do dárcovského programu je pro lékaře velmi psychicky zatěžující.

„Celkem 112 lékařů, tedy 51 procent dotázaných, označilo informování rodiny a blízkých o dárcovství orgánů jako jednoznačně nejnáročnější aktivitu, dalších 82 lékařů ji pociťuje jako velmi zatěžující. Celkově tedy jako velmi náročnou tuto aktivitu označilo 89 procent lékařů,“ vysvětluje doc. MUDr. Eva Pokorná.

I přesto, že je v České republice zakotven předpokládaný souhlas s darováním orgánů, lékaři dárcovských nemocnic se setkávají s odmítnutím rodiny s darováním orgánů jejich blízkého. V roce 2016 se takto vyjádřilo celkem 10 rodin.

Zeď života

Institut klinické a experimentální medicíny odhalil pietní místo věnované všem dárcům orgánů, které dosud v České republice nebylo. Jedná se o dvě velkoformátové skleněné desky, na kterých jsou vepsána jména 2652 dárců orgánů z let 1986–2016.

Tzv. Zeď života slouží k vyjádření úcty, vzpomínky a poděkování nejen rodinám a blízkým dárcům, ale i příjemcům, jejich rodinám a zdravotníkům. Pietní místo o velikosti 3 × 2,4 metru je vyrobeno speciální metodou zatavení fólií mezi dvě velkoformátová bezpečnostní skla, která dohromady mají tloušťku téměř dva centimetry a celé pietní místo váží přes 200 kg.

Multimediální web 

V rámci letošní mikrokampaně věnované podpoře dárcovského programu spouští IKEM také nový multimediální web s informacemi pro rodiny dárců orgánů (www.darci.ikem.cz).

Web obsahuje informace o dárcovství, indikacích k odběru, logistice nebo i o nárocích pro pozůstalé. Stránky jsou doplněné fotkami i kontakty, nechybí ani videa.

Reklama

Výběr článků