Hlavní obsah

V Česku výrazně narostl počet "single" domácností

9. 8. 2010, 16:27

Počet domácností, ve kterých žije pouze jediný člověk, prudce stoupá. Podle Českého statistického úřadu lze označit za "single" domácnost už každou čtvrtou v Česku.

Foto: Profimedia.cz

Každý pátý Pražan starší 15 let hospodaří a v drtivé většině i bydlí sám.

Článek

Vysoký přírůstek jednočlenných domácností v průběhu sedmi let (2002-2009) byl ve velké míře způsoben podstatným nárůstem samostatně hospodařících lidí v předdůchodovém a hlavně v důchodovém věku. Množství jednočlenných domácností lidí starších 55 let se zvýšilo o 139 300 na 761 700, což představovalo více než polovinu celkového růstu počtu tohoto typu domácností.

Nárůst se však dotkl i dalších věkových skupin. Například u nejpočetnější věkové skupiny v populaci, tedy lidí mezi 30 až 34 lety, se počet "single" domácností zvýšil více než dvakrát, z 31 500 na 77 600. U lidí mezi 35 až 39 lety se zvýšil z 30 900 na 50 700 a u pětadvacetiletých až devětadvacetiletých to bylo ze 46 900 na 68 900.

Odlišnosti podle krajů

Podíl jednočlenných domácností se přitom v jednotlivých krajích liší. Ve většině krajů se pohybuje v intervalu 22 až 27 procent, v Karlovarském a Jihočeském kraji to bylo v minulém roce na úrovni 28 procent. Bezkonkurenčně nejvyšší je ovšem v hlavním městě, kde se v roce 2009 přiblížil ke 40 procentům všech hospodařících domácností v Praze. Každý pátý Pražan starší 15 let hospodaří a v drtivé většině i bydlí sám.

Z těchto rozdílů vyplývají i velké regionální rozdíly ve vztahu mezi dvěma nejčetnějšími typy hospodařících domácností, úplnými rodinnými domácnostmi a domácnostmi jednotlivců. Prakticky ve všech krajích jsou počty úplných rodinných domácností stále podstatně vyšší než počty domácností jednotlivců, a to nejméně dvojnásobně. Jinak je tomu v Praze, kde počet úplných rodinných domácností převyšuje počet domácností jednotlivců o pouhou čtvrtinu.

Single domácnostem vládnou nezaměstnaní lidé

Významné změny se projevily v ekonomickém postavení členů těchto "single" domácností. Přestože v nich žijí převážně nepracující lidé, zvýšil se v nich ve sledovaném období zejména počet jednotlivců, kteří mají zaměstnání. Jejich počet vzrostl od roku 2002 1,6krát, tedy podstatně více než například počet domácností ekonomicky neaktivních důchodců.

Ještě v roce 2002 počet ekonomicky neaktivních jednotlivců dvojnásobně převyšoval počet zaměstnaných, 581 900 ku 291 800. V roce 2005 však činil tento poměr 1,8 a v minulém roce to již bylo jen 1,5, 682 800 ku 461 300. Za sedm let se počet jednotlivců se zaměstnáním zvýšil o více než 169 000, což je o téměř 69 000 více než přírůstek počtu jednočlenných domácností s ekonomicky neaktivními členy.

KrajPočet jednočlenných domácnostíPodíl na celkovém počtu domácností (v %)
Praha226 10038,5
Středočeský126 60025,0
Jihočeský76 30028,4
Plzeňský53 70023,0
Karlovarský37 00028,1
Ústecký94 90026,5
Liberecký45 90025,7
Pardubický48 90023,7
Vysočina48 80024,3
Jihomoravský100 00022,2
Zlínský54 70023,7
Moravskoslezský144 00027,3
Celkem ČR1,180 60027,0
Zdroj: ČSÚ

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků