Hlavní obsah

Skutečná rovnost je prý pro české ženy zatím v nedohlednu

16. 6. 2011, 12:14
Novinky, das

Z pohledu rovnoprávnosti žen a mužů se sice během posledních let změnilo mnohé k lepšímu, přesto existuje stále celá řada oblastí, jež odborníci na genderovou politiku považují za velké slabiny naší společnosti. Již šestým rokem se tedy 19. června slaví Den rovnosti žen a mužů. Jeho smyslem je vyjádřit respekt k genderové rovnosti a informovat širokou veřejnost o této problematice.

Foto: Profimedia.cz

Za velký problém odborníci považují nekoncepčnost a nesrozumitelnost systému rodinné politiky.

Článek

Z pohledu rovnosti žen a mužů považují odborníci za nejzávažnější čtyři oblasti. Jedná se o slaďování práce a rodiny, zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, porodnictví a postavení migrantek v české společnosti.

"Mezi největší problémy v oblasti slaďování práce a rodiny patří nekoncepčnost a nesrozumitelnost systému rodinné politiky a jeho časté změny," vysvětluje Jana Smiggels Kavková, místopředsedkyně organizace Česká ženská lobby.

Rodiny s dětmi narážejí na nedostupnost zařízení a služeb péče o děti do 3 let věku, nedostatečnou kapacitu zařízení péče pro děti nad 3 roky a nedostatek flexibilních forem práce. Problematický je i souběh rodičovské dovolené a práce u stejného zaměstnavatele či neexistence otcovské dovolené.

Zastoupení žen v politice a v rozhodovacích procesech je dlouhodobě nízké. V Poslanecké sněmovně zasedá 22 % žen, v Senátu 18,5 %, ve vládě nenajdeme ženu žádnou. Situace je lepší na komunální úrovni, nicméně platí, že čím větší obec, tím méně žen v jejím vedení.

"Stále více se ukazuje, že největší bariérou pro vstup žen do politiky jsou samotné politické strany, které (až na výjimky) umisťují ženy na nevolitelná místa kandidátek. Zcela chybí podpůrná opatření, která by zvýšila počet žen v politice, jako jsou např. kvóty, ale i vzdělávací aktivity pro političky, mentoring, kampaně atd," vysvětluje Kavková.

Problémy v porodnictví

Neuspokojivá je i situace v porodnictví. "Dochází k nerespektování práva žen na autonomní rozhodování o svém těle (narušení zásady informovaného souhlasu či nemožnost mít při porodu zdravotníka podle své volby) i zanedbávání psychosociálního aspektu péče na úkor přecenění role technologie a rutinních postupů. Trvale stoupá počet intervencí, především císařských řezů, při současném zvýšení mrtvorozenosti a perinatální úmrtnosti. Chybí strategie péče u normálního (tj. fyziologicky probíhajícího) porodu," upozorňuje Kavková.

Poslední, avšak neméně důležitou oblastí, je postavení migrantek. Na trhu práce migrantky čelí zneužívání a vykořisťování ze strany zaměstnavatelů, nedostatečné ochraně jejich pracovních práv a vícečetné diskriminaci (na základě genderu, etnicity, věku atd.).

"Migrantky rovněž čelí značně komplikované situaci v době těhotenství a mateřství. V případě, že mají podnikatelská víza, přestává být v okamžiku nástupu na mateřskou dovolenou jejich pobyt v ČR legální. Pokud jsou zaměstnané, nevztahuje se na ně ochranná lhůta. Rovněž mají spolu se svými novorozenými dětmi omezený přístup k lékařské péči a veřejnému zdravotnímu pojištění," dodává Kavková.

Plánované akce ke Dni rovnosti žen a mužů

1. Happening České ženské lobby „Máme stejné šance?“, Brno, Náměstí svobody, 17. 6. 10:00 – 16:30

2. Happening České ženské lobby „Máme stejné šance?“, Praha, Letenské sady (dětská hřiště u tenisových kurtů), 17. 6. 16:00 – 19:00·

  • v Praze i v Brně na vás čeká závodní dráha s několika stanovišti symbolizujícími oblasti, ve kterých přetrvávají nerovnosti mezi ženami a muži
  • nenáročnou a zábavnou formou si vyzkoušíte, jaké to je být ženou a mužem
  • pro všechny, kdo běh absolvují, je připraven malý dárek  

3. Noviny “Půl na půl”, 17. 6. Brno, 19. 6. Olomouc, 20. 6. Praha a Poděbrady - každoročně vydává Gender Studies, o.p.s.

4. Informační stánek Gender Studies, o.p.s., Praha, Karlovo náměstí, 20. 6. 9.00 – 18.00, 17. 6. Brno, 19.6. Olomouc, 20. 6. Poděbrady

5. Pojďte s námi na Sněžku!, Prostor pro rodinu, 18. 6. 2011, od 9:30

  • těhotenská stezka je otevřena jen jednou za rok
  • letos bude informovat i o mužském pohledu na porod a těhotenství

Reklama

Související témata:

Výběr článků