Hlavní obsah

Ženy jsou největšími kritiky své vlastní krásy

24. 4. 2013, 10:11
Novinky, das

Ženy jsou ve vnímání své vlastní krásy příliš kritické. Alespoň to potvrdil sociologický experiment, který uspořádala značka Dove. Na portrétu, který vypracoval policejní kreslíř podle popisu účastnice projektu, aniž viděl její tvář, vypadala žena mnohem hůře než na portrétu vytvořeném na základě popisu někoho jiného.

Foto: Dove

Ženy vnímají sebe samy v horším světle, než je vidí ostatní.

Článek

Z experimentu tedy jednoznačně vyplynulo, že ženy vnímají sebe samy zcela odlišně od toho, jak je vidí ostatní.

Ve snímku Portréty skutečné krásy vystupuje u FBI proškolený kriminalistický kreslíř Gil Zamora, který s využitím své vlastní patentované metody Compositure, vytvořil dva portréty sedmi žen. První portrét vznikl tak, že žena seděla za oponou a odpovídala na otázky kreslíře týkající se svého vzhledu a on na základě jejích odpovědí vytvořil portrét.

Před druhým portrétem se ženami strávil krátký čas cizí člověk, který je následně popsal kreslíři. Většina portrétů vytvořených podle popisu cizího člověka ukazovala krásnější, šťastnější a často přesnější zobrazení žen než portréty nakreslené podle popisu jich samotných. To byla jasná demonstrace skutečnosti, že ženy jsou největšími kritiky své vlastní krásy.

Foto: Dove

Žena a dva její portréty - vlevo ten, jak se vidí ona, vpravo tak jak jí vnímá okolí.

“Když mě požádali, abych se zúčastnil tohoto projektu, vůbec jsem netušil, jak moc se od sebe budou dva portréty jedné ženy lišit,” komentuje výsledky experimentu policejní kreslíř Gil Zamora, a dodává: “Nikdy nezapomenu na reakce žen, když viděly oba portréty vedle sebe. Myslím, že mnoho z těchto statečných žen si uvědomilo, že mělo zkreslené vnímání sebe samé, které velmi ovlivnilo jejich život v mnoha směrech.”

Projekt má inspirovat ženy k tomu, aby přehodnotily vnímání své vlastní krásy a pochopily, jak na ně pohlíží ostatní.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků