Hlavní obsah

Pro Čechy je osmička osudová

14. 1. 2018, 13:50
Právo, Lucie Jandová

Letopočty s osmičkou na konci českým zemím často přinesly události, které další vývoj podstatně ovlivnily. Ne vždy to byly milníky příznivé. Měli bychom být ve střehu i letos? Na to jsem se zeptala numeroložky Lenky Suchardové.

Foto: Milan Malíček, Právo

"Smíření, harmonie a rovnováha," vypočítává numeroložka Lenka Suchardová témata letošního roku.

Článek

„Osmička se skládá ze dvou částí, které usilují o rovnováhu. Od toho můžeme odvodit hlavní témata, která nás letos čekají. Je to rovnováha a vyrovnání," tvrdí numeroložka Lenka Suchardová, jež se významy čísel zabývá již dvacet let.

„Osmička patří mezi nejmocnější čísla. V numerologii se na osmičku vážou kvality jako ctižádost, vizionářství, vůdcovské a organizační schopnosti, síla, zdatnost, cílevědomost, snaha zdolávat překážky a bojovnost. V negativní podobě se projevuje manipulací, panovačností, bezohledností. Pod vlivem čísla osm byl Karel IV., ale i Adolf Hitler. Oba jsou dobrým příkladem toho, jak se schopnosti osmičky dají využít, či naopak zneužít."

Osudové roky z hlediska numerologie

Pro české země je osmička obzvlášť důležitá, protože stejně jako číslice představují klíč k rovnováze. Leží totiž ve středu Evropy, a jsou tak mostem mezi Východem a Západem. Možná proto se pro Čechy tolik přelomových událostí stalo v osmičkovém roce. Vznik samostatného československého státu v roce 1918 byl jednou z nich.

„Při práci s letopočty je třeba zohlednit i skrytá čísla, jež jsou součtem všech jeho číselných hodnot. Výsledkem musí být jednociferné číslo. Ročník 1918 v sobě nese skrytou jedničku, což je číslo začátku, vzniku, uvědomění. Vznik nového státu je s tím v souladu. Rok 1938 v sobě zase skrývá trojku, což se v negativní podobě může projevit i zradou, v tomto případě mnichovskou," podotýká Lenka Suchardová.

V roce 1948, kdy se ústavní cestou uskutečnil komunistický puč, pro změnu sehrála roli skrytá čtyřka, která má blízko k vojenství a totalitě. „V šedesátém osmém k sobě národ měl blíž. Z numerologického hlediska zde hrála roli šestka, jež lidi sdružuje. Národ se tehdy semkl. Avšak bratrská pomoc, která vše utnula, přijela v srpnu, v osmém měsíci."

V numerologii se má za to, že síla osmičky tkví i v tom, že jde o karmické číslo. Proto se k ní váže mnoho životních zkoušek, často obtížných, někdy i bolestných, které by měly vést k větší vyrovnanosti a soucitu.

Téma letošního roku: rovnováha

„Součet letošního roku vede ke dvojce, řešit se budou vztahy. Může dojít k mnoha usmířením. Vyrovnání mezi materiálním a duchovním světem je dalším tématem roku 2018. Dost často mezi těmito oblastmi panuje napětí. Někomu nestačí čtyři bavoráky a chce stále víc, jiní se domnívají, že být duchovní znamená vrátit občanku a žít mimo náš svět," říká Lenka Suchardová.

„Letos nás okolnosti povedou k tomu, aby došlo k vyvážení. Osmička potřebuje materiální zajištění, ale zajímají ji nadčasové hodnoty. K harmonickému životu je třeba obojí skloubit. Stejně tak nás letošek vybízí k nastolení rovnováhy mezi minulostí a budoucností. Nevyřešené problémy se mohou přihlásit o slovo. Mnoho lidí se začne obracet ke svým kořenům, popadne je touha poznat předky. Vztahy mezi rodiči a dětmi nabydou na důležitosti, třeba se projeví i dávné křivdy a nedorozumění, aby mohlo dojít k usmíření."

Osmička, jež může značit vesmírné nekonečno, ale i pouta, vyzývá také k dodržování zákonů. „Je možné, že soudy zaznamenají zvýšenou aktivitu. Lidem půjde o spravedlnost," domnívá se numeroložka a upozorňuje na další oblast, která letos může hrát prim. „Je to manipulace. Mnohým z nás vyhovuje, pokud je za ně rozhodováno a někdo jim říká, co mají dělat. To nahrává nejen vůdcům, ale i manipulátorům. Lidé otevřou oči a začnou uvažovat vlastní hlavou, co chtějí a čemu už řeknou stop."

Vybočit ze stereotypu

S tím souvisí pocit životní harmonie, o kterou osmička usiluje. „Naslouchejme svému nitru. Osmička se ráda drží jistot, často až nutkavě. Nebude však nouze o situace, které nás donutí změnit zaběhlé koleje, ať už v zaměstnání, nebo v manželství. Vznikne tak možnost zařídit si život tak, abychom se v něm cítili opravdu dobře."

Právě potřeba harmonie povede ke zvelebení domácností, k rekonstrukcím, úpravám domů i zahrad. Touha cítit se dobře nás donutí vybočit z letitých stereotypů, pokud se už přežily.

Aby se neprojevily mocenské choutky osmičky, je třeba pěstovat v sobě i pokoru. Pokud se jí nedostává, snadno se může princip osmičky zvrhnout v diktátorské snahy.

„Osmičce není cizí férový obchod a spravedlivá výměna ve stylu jednou pomůžu já tobě, podruhé ty mně. Tento rok je také vhodný pro uzavírání smluv, ať už obchodních, či partnerských." Rovnováha, o kterou letos jde především, se týká i oblasti zdraví. „Naslouchání vlastnímu tělu se vyplatí. Zdraví nám nikdo zvnějšku nezaručí, musíme se o něj zasloužit sami. V ohrožení je zejména trávení, vylučování, pohybové ústrojí."

Numeroložka Lenka Suchardová přirovnává letošní rok ke kanalizaci, kam bude nutné vlézt a pročistit své záležitosti.

„Sestup tam, kam se nám roky nechtělo, je letos nutný. Toxicita uvnitř i navenek nevede k dobrému pocitu - a o ten jde především. Pokud se podaří dosáhnout rovnováhy a harmonie, může nás čekat stabilní rok s perspektivou na to, uzavřít výhodnou smlouvu, uskutečnit zajímavý projekt nebo dojít k usmíření tam, kde se to roky nedařilo."

Reklama

Související témata:

Výběr článků