Hlavní obsah

Role hraček ve vývoji dítěte

20. 5. 2006, 0:10
Novinky, DaS

Hračky odjakživa obohacovaly život dětí. Často odrážejí dobovou kulturu, jsou ukazatelem historických změn a tendencí ve společnosti, důkazy o tom nalézáme v muzeích hraček na celém světě. Třebaže se mohou současné hračky zdát diametrálně odlišné od těch starších, jejich poslání zůstává stále stejné - vnášet smích a radost do života dětí a poskytovat jim možnost učit se a rozvíjet se.

Článek

Hračky dávají magický aspekt vědě o životě, o tom jak věci fungují a jak se domlouvat s ostatními. Volba hraček, které nabízejí plnohodnotnou zábavu, rozšiřuje poznávací, tělesné a společenské schopnosti. Hračky, které lze využít mnoha způsoby, které povzbuzují děti ke kreativitě a podněcují jejich představivost, jsou nejčastěji právě ty, ke kterým se dítě stále vrací.

Při volbě hraček pro dítě je třeba vždy dávat pozor na to, pro jaký věk dítěte je hračka určena. Nejlepší je hledat hračky, které dítě zaujmou a současně odpovídají úrovni jeho vývoje. Správné hračky, dávané dítěti ve správném čase, obohatí možnosti jeho zábavy a dají mu dobrý základ k další výuce.

Jak se děti učí? Hra + pohyb = výuka

Během hry poznávají batolata přirozeným způsobem předměty, provádějí činnosti, které stimulují jejich smysly a rozvíjejí jejich motorické schopnosti. Mnoho z výzkumů prováděných v poslední době se týkalo spojení hry a pohybu a jejich vztahu k intelektuálnímu rozvoji dětí. Bylo například dokázáno, že pohyb je nutný k přirozenému rozvoji mentálních funkcí a že se smyslově-motorické zkušenosti přenášejí během hry přímo do center slasti v mozku. Bylo také objeveno, že u dítěte, které nemá možnost si hrát, se motorická a časová koordinace většinou nevyvíjí správně.

Právě proto je velmi důležité, aby byl kongitivní vývoj stimulován co nejdříve tak, že dáváme dítěti co nejvíce příležitostí a prostředků k aktivní zábavě. Ta část mozku, která se vyvíjí nejdříve, je zodpovědná za smysly a pohyb. Část mozku podmiňující pohyb se účastní procesu výuky - tyto dvě části jsou neoddělitelné. Tak dochází k tomu, že se první hra batolat jmenuje "hra na cvičení". Lze ji pozorovat ve smyslově-motorické fázi vývoje, kdy dítě opakuje činnost, aby ji pochopilo a přizpůsobilo se jí, aby vyvinulo činnost a potvrdilo nově nabytou schopnost.

"Pamatujte - pohyb, kromě tělesného rozvoje, posiluje všechny klíčové oblasti mozku dítěte. Dbejte tedy na to, aby se dítě během hry pohybovalo. " říká americká pedagožka dr. Kathleen Alfano.

Hodnocení fyzického rozvoje dítěte. Proč je hra tak důležitá?
*Hra pomáhá dětem poznávat sebe samé a hodnotit stupeň porozumění fyzickému a společenskému světu, který ho obklopuje (a je stále větší).
*Hra dává dětem možnost objevit, jak věci fungují, jak se s ostatními domluvit a jak se cítit v nových rolích.
*Hry stimulují a prohlubují kreativitu a představivost.
*Hra dává bohatý základ společenskému a jazykovému rozvoji.
*Hra iniciuje myšlení a učí schopnosti řešit problémy.
*Hra rozvíjí percepčně-motorické schopnosti ( velmi podrobně i všeobecně: jednak koordinaci oko-ruka , jednak rovnováhu) posiluje kondici a koordinaci.
*Hra spojuje jazykové, společenské, kognitivní, abstraktní a fyzické schopnosti.
*Hra je zdrojem sebevědomí, samostatnosti a hodnot
*Hra umožňuje dětem učit se a cvičit společenské schopnosti jako: dělení se s jinými, jednání a spolupráce.
*Hra podněcuje zvídavost , soustředění a rozdělení pozornosti.

Co na hračce hledat?

Děti rády využívají svou kreativitu a představivost. Právě to jim hračky umožňují a proto hrají důležitou roli v obohacení života dítěte. Když dáme dětem možnost tvůrčí hry, pomáháme jim upevňovat sebevědomí a pocit hrdosti z vlastní nápaditosti důvtipu a úspěchů. Často právě ty nejjednodušší hračky dávají dětem největší možnosti zábavy (občas to může být jen obal hračky!)

Příkladem může být Rock-a-Stack (Kroužky na tyči) od Fisher-Price - má stejné množství použití ke hře jako edukačních vlastností. Mimo samozřejmých schopností stavět věž ze součástí a koordinace oko-ruka podporuje výuku takových věcí jako rozlišování barev, velikostí (větší-menší, největší-nejmenší) -poloh (nahoře-dole, uprostřed, vedle, nad, pod, mezi), množství (jak moc, počítání ) a posloupností (který je další). Dodatečně může sloužit k zábavě a hrám jako házení kroužku na na cíl, kutálení koleček po podlaze, jejich honění a chytání a dokonce i jejich nošení jako náramků nebo pokus o jejich udržení na hlavě! Nemělo by se také zapomínat na důležitý jazykový rozvoj (výuka slov, asociace, mluvení o poloze a mnoho jiných).

Foto: Fisher-Price - Rock-a-Stack (Kroužky na tyči)

Samozřejmě je důležité, aby byly hračky udržovány v dobrém stavu. Zacházíte-li s věcmi dítěte s úctou, naučíte je dbát o vlastní věci. Zaveď te zásadu, že si nehrajete s poškozenými hračkami do jejich opravení. Pamatujte však na to, že vlastnoručně vyráběné hračky, by měly být pod zvláštním dohledem z důvodu potenciálního ohrožení - neprošly totiž podrobnými testy bezpečnosti, jako hračky produkované v továrně.

Jaké hračky by vašemu dítěti neměly chybět
1) Hračky povzbuzující dítě k napodobovaní reálního života:
Sestavy s malými lidičkami, miniaturní kuchyně, servisy na čaj, lékárničky a sestavy pro malé doktory, zábavné telefony - to všechno pomáhá dítěti učit se o světě, přizpůsobenému dětské úrovni.
2) Hračky, které inspirují k řešení problémů:
Kostky o různých tvarech a velikostech, nejrůznější skládačky ...
3) Hračky, které probouzejí kreativitu:
Barvičky, pastelky, papír, plastelína, stavebnice
4) Míče:
Hra s míči různých druhů pomáhá dětem zlepšit pohybové soustředění. Míčové hry jsou také skvělou příležitostí ke společenským interakcím a učení se vyhrávat a prohrávat, a toho, že na každého dojde řada.
5) Hudební hračky:
Děti rady tančí a zpívají při hudbě, proto rozhodně doporučujeme správný přehrávač desek či kazet a výběr dětské hudby. Písničky s vyprávěním či taneční sestavy jsou obzvlášť důležité - zlepšují koordinaci, podporují paměť a také chuť a možnost společenské hry s ostatními dětmi.
6) Knížečky:
Děti by měly mít dostupné co největší množství knížek. Dokonce i když si jen hrají na čtení, už cvičí představivost a úvodní schopnosti čtení. Stejně jako hračky, i knížečky měly by být udržovány v dobrém stavu tak, aby se děti naučily vážit si jich.

Dobrá hračka...

*je odolná a bezpečná

* je příjemná při použití

* je zajímavá pro dítě

* stimuluje kreativitu a představivost

* láká k hledání a nápaditosti

* je nástrojem k výuce

* je výzvou, ale ne příliš obtížnou - nevyvolává frustraci

* lze jí mnohokrát použít

* počítá s interakcí s dítětem

*uspokojuje potřebu rozvoje a nabývání nových schopností.

Reklama

Související témata:

Související články

Méně hraček vede děti ke komunikativnosti

31. 5. 2004, 9:36

Zaměstnanci mateřské školy Svatého Markuse ve Frankfurtu nad Mohanem dětem zakazují hrát si s libovolným počtem hraček. Chtějí tak dosáhnout, aby si povídaly...

Zakřiknuté děti většinou nevzdorují

19. 1. 2005, 9:00

Všichni známe obrázek malého vztekajícího se dítěte, které se dožaduje nějaké dobroty v prodejně, jindy zase na hřišti cizí hračky, nebo se vzpírá matce...

Mateřské školy: jak vybrat tu nejlepší

28. 3. 2006, 10:37

Zápisy do státních mateřských škol a většinou i soukromých probíhají od poloviny března do konce dubna, někde lze dítě zapsat kdykoli v průběhu roku. Podle...

Výběr článků