Hlavní obsah

Muži na rodičovské dovolené jsou v Česku stále velmi vzácní

17. 6. 2016, 10:02
Novinky, das

V České republice, ale i v ostatních zemích Visegrádské čtyřky, se muži na rodičovské dovolené stále považují za cosi výjimečného. A to i přesto, že mají právo odejít na mateřskou, resp. rodičovskou dovolenou již od 90. let. I v době tzv. moderních otců tak nadále přetrvává tradiční dělba rolí.

Foto: Profimedia.cz

Zapojení otců do péče má řadu výhod.

Článek

Podle Veroniky Šprincové z organizace Fórum 50 % je tak málo otců na mateřské, resp. rodičovské dovolené především kvůli panujícím předsudkům ve společnosti a nepochopení ze strany zaměstnavatele, přátel či širší rodiny.

Na muže je tak stále pohlíženo především jako na živitele rodiny, role pečovatele je u něj neustále snižována. Často pak o tom, kdo zůstane s dítětem doma, rozhodují čistě pragmatické důvody - ten, kdo má nižší plat.

„Zapojení otců do péče má přitom řadu výhod. Otcové, kteří zůstali na rodičovské, jsou prokazatelně aktivnější v péči a výchově potomků, a to i dlouhodobě po ukončení rodičovské. A naopak děti, na jejichž péči se v raném dětství otcové podíleli, samy přejímají vyrovnanější dělbu povinností ve svých rodinách,“ upozorňuje Šprincová.

Zavedení placené otcovské

Česká republika doposud nemá nijak zvlášť vyhrazenou rodičovskou dovolenou pro otce. Tak, aby záhy po narození dítěte mohla celá rodina trávit nějaký čas pohromadě. Dnes si pro tyto účely musí brát tatínkové klasickou dovolenou či neplacené volno, což je vcelku finančně náročná záležitost.

Podle Jany Maláčové z Ministerstva práce a sociálních věcí by se to mělo ale velmi brzy změnit. Existuje již návrh, který schválila vláda, a v blízké době ho bude projednávat Poslanecká sněmovna.

Jedná se o otcovskou poporodní péči, jejímž cílem je umožnit mužům podílet se v době krátce po porodu na péči o novorozené dítě, pomoci matce v kritické fázi šestinedělí a posílit tak vznikající vztah mezi dítětem a oběma rodiči. Otcové by tak nově měli nárok na pobírání dávky ve výši 70 % svého platu.

Reklama

Související články

Výběr článků