Hlavní obsah

Jak důležitou roli má otec v životě své dcery

16. 6. 2018, 14:15
Novinky, das

Rodiče jsou v životě dítěte ty nejdůležitější osoby. Jsou těmi nejlepšími vzory, zároveň největšími podporovateli sebedůvěry a životních jistot. Muž je ve vztahu ke svým dětem v rozdílném postavení než matka. Mnohdy je jeho role ve výchově dětí bagatelizována, což není vhodné. Otec je pro správný rozvoj dítěte nepostradatelný, což platí nejen pro chlapce, ale i pro dívky.

Foto: Profimedia.cz

Otec je jakýmsi zrcadlem, od kterého se dcera učí vztahu k opačnému pohlaví.

Článek

Otec má být pro dítě vzorem, nositelem cílů a úloh do života. Měl by vytvářet pro dítě model, jak zvítězit sám nad sebou prostřednictvím pevné vůle a budovat u dětí disciplínu a sebekritičnost.

„Otec učí děti uznávat práva ostatních lidí, správně odhadovat svoje možnosti a schopnosti. Takové děti pak spoléhají samy na sebe a věří si,“ upozorňuje psycholožka a garantka Projektu sebedůvěry Dove Mária Tóthová Šimčáková.

Vždy samozřejmě záleží, jak spolu otec a dítě tráví čas, jak moc dítě důvěřuje otci a jak moc se na něj může spolehnout. Neméně důležitá je i autorita otce určujícího hranice, které dítě nemůže překročit.

Vztah mezi dcerou a otcem ovlivňuje její budoucí vztahy

Není pravdou, že tátové především ovlivňují život chlapců a maminky dívek. Je dávno známo, že u dívky velmi záleží na tom, jaký si vybuduje vztah se svým otcem, protože ji to bude pravděpodobně provázet celý život, a to především v partnerské oblasti.

Zatímco matka slouží jako zdroj identifikace děvčete, otec je jakýmsi zrcadlem, od kterého se dcera učí vztahu k opačnému pohlaví.

„Prostřednictvím otce si dcera taktéž uvědomuje hodnotu svého ženství a utváří si vnitřní představy o budoucím partnerovi. Pokud je otec pozorný, empatický a spolehlivý, tak je vysoce pravděpodobné, že to samé bude dcera vyžadovat i od ostatních mužů. Naopak, pokud se otec chová neuctivě a agresivně, může dcera trpět pocity méněcennosti, dokonce může považovat takové projevy partnera za normální,” upozorňuje Tóthová Šimčáková.

Otec také sehrává klíčovou úlohu při budování sebeúcty, tedy jednoho ze základních faktorů ovlivňujících citové vztahy s druhými. Když muž dokáže svoji dceru pochválit, vyzdvihnout její přednosti, pravděpodobně z děvčete vyroste žena, která věří ve vlastní schopnosti. Právě na otci tak ve velké míře záleží, jaký vztah bude mít děvče k sobě samé. Je to však náročná úloha, a ne každý muž ji dobře zvládne.

Když otec svou dceru kritizuje kvůli váze

Otec může mít sebelepší úmysl, ale pokud svou dceru odmala popichuje, že je tlustá, pak ji vzhled a vyšší hmotnost budou trápit celý život. Z malého problému se tak mohou vyklubat pořádné šrámy na duši, které v konečném důsledku dokážou nadělat na lidském zdraví více škody než samotné nadměrné kilogramy.

„Pokud máte obavy o hmotnost svého dítěte, nekritizujte jej, ani ho neomezujte v jídle. Zkuste mu nabídnout možnost volby, zda chce být v budoucnu zdravé, mít v životě více možností. Celou rodinu pak zapojte do pohybových aktivit. Svému dítěti tak předáte mnohem víc než neustálým kritizováním,” upozorňuje pro Daily Mail profesor Brian Wansink.

Někdy je tedy lepší o hmotnosti dítěte vůbec nemluvit. Stres z této informace totiž může nadělat víc škody než užitku. Podle psychologů, když uvěříte tomu, že jste tlustí, vám to z hlavy hned tak někdo nevyžene a je větší pravděpodobnost, že se skutečně stanete obézními.

„Přijmout fakt, že jste obézní, je samo o sobě velmi stresující, nastavení zdravého životního stylu je pak kupodivu mnohem obtížnější. Někdy je tak lepší, když si k tomu všemu jedinec dojde sám a sám si zvolí svůj další životní styl,” dodává doktor Eric Robinson z anglické University of Liverpool.

Když otec svou úlohu neplní, nebo v rodině úplně chybí

V situaci, kdy otec svou roli v rodině neplní, případně zcela chybí, velmi záleží na každém jedinci. „Jedním ze scénářů jsou pochybnosti děvčete o její schopnosti navázat rodinný život. Často pociťuje vnitřní zlost na otce za to, že ji opustil a zklamání v lásce za jasný důkaz nespolehlivosti všech mužů,” vysvětluje psycholožka Tóthová Šimčáková.

Absence mužského vzoru se může odrazit i na tom, že dívky začnou s intimním životem dříve než jejich vrstevnice, případně častěji střídají sexuální partnery. Výjimkou není ani strach vázat se, obavy z opuštění či extrémní nejistota ve vztazích.

Samozřejmě to nemusí být pravidlo. Mužský vzor může velmi dobře nahradit při vytváření obrazu o opačném pohlaví i dědeček, strýček či jiní blízcí příbuzní.

Reklama

Související články

Výběr článků