Hlavní obsah

Západočeská univerzita obdržela institucionální akreditaci

13. 12. 2019, 15:45
Novinky,

Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ) udělil Západočeské univerzitě (ZČU) v Plzni takzvanou institucionální akreditaci pro jedenáct oblastí vzdělávání. V jejich rámci bude moci ZČU sama schvalovat své studijní programy. Získání této akreditace představuje důležitý mezník pro další rozvoj ZČU, jak uvedla mluvčí školy Šárka Stará.

Foto: ZČU

Kampus Západočeské univerzity v Plzni

Článek

„Udělení institucionální akreditace je důkazem toho, že jsme univerzitou s kvalitním, funkčním vnitřním prostředím a dobře nastavenými interními procesy, která je připravena autonomně schvalovat studijní programy,“ okomentoval to rektor Miroslav Holeček.

Dodal, že NAÚ svým rozhodnutím vyjádřil, že vzdělání poskytované na ZČU splňuje nejpřísnější měřítka kvality, stanovená nezávislým hodnoticím orgánem.

Foto: Milan Malíček, Právo

Rektor ZČU Miroslav Holeček

Plzeňská univerzita získala akreditaci pro jedenáct oblastí vzdělávání: Ekonomické obory; Elektrotechnika; Filozofie, religionistika a teologie; Informatika; Kybernetika; Politické vědy; Sociologie; Strojírenství, technologie a materiály; Tělesná výchova a sport, kinantropologie; Umění a Vědy o zemi.

Ve všech oblastech jde o bakalářský stupeň studia, v osmi také o stupeň magisterský a ve čtyřech bylo akreditováno i studium doktorské.

Škola tak může v těchto oblastech tvořit a samostatně schvalovat studijní programy a na jejich základě poskytovat vysokoškolské vzdělání. Uvedené oblasti vzdělávání pokrývá svou výukou sedm z devíti fakult ZČU, tedy fakulty aplikovaných věd, elektrotechnická, strojní, ekonomická, filozofická, pedagogická a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara.

Masarykova univerzita otevírá programy pro tlumočníky znakového jazyka a embryology

Věda a školy

„Udělení akreditace všem třem technickým fakultám ZČU na dobu deseti let pro všechny stupně studia naplnilo naše očekávání a potvrdilo silnou pozici univerzity v technických vědách,“ řekl dále Holeček.

„Pozitivně překvapila Fakulta filozofická, která získala akreditaci pro tři oblasti vzdělávání (Filozofie, religionistika a teologie; Sociologie; Politické vědy). To je vynikající úspěch,“ je přesvědčen rektor.

O konkrétních změnách bude ZČU rozhodovat

Větší míra autonomie má univerzitě přinést možnost pružněji reagovat na potřeby praxe, připravovat například specifické interdisciplinární programy či programy zohledňující regionální specifika.

„Institucionální akreditace přináší významně větší míru samostatnosti, ale pochopitelně také zodpovědnosti,“ uzavřel Holeček s tím, že o vzniku, změnách nebo rušení studijních programů bude nyní škola rozhodovat prostřednictvím Rady pro vnitřní hodnocení ZČU, která bude zároveň dohlížet na kvalitu studijních programů.

Pardubická univerzita získala institucionální akreditaci. Jako čtvrtá VŠ v Česku

Věda a školy

První regionální univerzitou, která institucionální akreditaci získala, byla loni v září Univerzita Pardubice, tehdy jako čtvrtá česká veřejná vysoká škola. Vůbec první ji získala Univerzita Karlova v Praze loni v březnu, následovaly Masarykova univerzitě v Brně a Univerzita Palackého v Olomouci.

Univerzita Palackého se snaží reagovat na trh práce, nabízí nové studijní programy

Věda a školy

Nový typ akreditace zavedla od letošního roku novela vysokoškolského zákona z roku 2016.

Brněnské VUT má jako první technická škola institucionální akreditaci

Věda a školy

Další škola si může schvalovat studijní programy. Novou akreditaci má zlínská univerzita

Věda a školy

Institucionální akreditace

Institucionální akreditace se uděluje zpravidla na dobu 10 let. Za určitých podmínek umožní vysoké škole samostatně vytvářet a uskutečňovat studijní programy stanoveného typu (bakalářský, magisterský nebo doktorský) v jedné nebo více určených oblastech vzdělávání.

Škola např. dostane akreditaci na oblast „ekonomie”. Bude ale už na ní, jaké konkrétní ekonomické obory si vytvoří. Akreditační komise je schvalovat nebude, ta schválí jen ekonomický studijní program jako celek.

Zdroj: MŠMT

Reklama

Související články

Na začátku diplomky, na konci jelen a hysterie

22. 10. 2019, 14:41

Své diplomové práce dokázaly přetavit v knihy. Platí to o dvou mladých absolventkách Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni....

Výběr článků