Hlavní obsah

Soutěž o cenu Maxe Broda hledá nejlepší literární esej

17. 2. 2009, 10:44 – Praha
Novinky, Helena Odstrčilová, Scio

Již 15. ročník Ceny Maxe Broda - studentské literární soutěže o nejlepší esej - vyhlašuje společnost Franze Kafky v Praze. Studenti středních škol i mladí lidé ve věku do dvaceti let, kteří žádnou školu nenavštěvují, mohou zaslat soutěžní text do 31. března 2009.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto.

Článek

Společnost Franze Kafky v Praze vypsala pro letošní ročník soutěže následující témata: „Někdo musel Josefa K. pomluvit, neboť byl, ač neprovedl nic zlého, jednou ráno zatčen.“ (Esej o Kafkově románu Proces); Sen, kterým žiju každý den (Co od života očekávám a čeho chci dosáhnout); Můj dialog s premiérem (O co by se měl starat stát a o co občan sám?).

Délka textu je omezena na pět stran. Vyhlášení výsledků soutěže, ve které mohou uchazeči získat peněžní výhru v hodnotě 6000, 3500 nebo 2000 Kč, se uskuteční do konce školního roku 2008/2009.

Volba témat vede k samostatnému uvažování

Literární soutěž Cena Maxe Broda o nejlepší esej pořádá Společnost Franze Kafky s cílem vést mladé lidi k samostatnému uvažování, hlubšímu zamyšlení nad aktuálními složitými společenskými a kulturními jevy a k pěstování dovednosti přesného a kultivovaného písemného vyjádření vlastního názoru. Tento cíl je naplňován volbou témat, nad kterými se mají mladí lidé zamýšlet.

Bývá zařazováno i téma literární, které má soutěžící orientovat k četbě a samostatné interpretaci literárních děl. Cena byla nazvána po velké osobnosti středoevropské kultury, spisovateli a mysliteli, neúnavném organizátorovi kulturního života v českých zemích a Izraeli - Maxi Brodovi.

Společnost Franze Kafky je nevládní nezisková organizace, založená v roce 1990. Jejím hlavním cílem je přispět k oživení tradic, z nichž vzešel unikátní fenomén tzv. pražské německé literatury, a obnovit obecné povědomí o významu kulturní plurality středoevropského regionu, kde spolu po staletí žili Češi, Němci a Židé. Jméno Franze Kafky je pro ni symbolem zmíněných tradic, věnuje jeho dílu soustavnou pozornost a usiluje o to, aby se stalo přirozenou součástí českého kulturního kontextu.

Více informací o soutěži a o Společnosti Franze Kafky naleznete na stránkách Společnosti (www.franzkafka-soc.cz).

Reklama

Výběr článků