Hlavní obsah

Klíčová data o výuce jazyků ve školách v Evropě

2. 2. 2009, 18:46
Novinky, Scio

Dokument Key Data on Teaching Languages in School nám dává jasný obrázek o jazykové výuce ve školách napříč členskými státy EU, EHP a Turecka. Zaměřuje se na témata, jako je výuka cizích jazyků v ranném věku, druhy vyučovaných cizích jazyků, podíl jazykové výuky v kurikulu nebo vzdělávání učitelů cizích jazyků.

Článek

V roce 2004 zaznamenala EU rozšíření z 15 na 25 členských zemí, čímž vzrostl počet oficiálních jazyků na 21. To znamenalo pro EU jasnou výzvu zabývat se vzrůstající jazykovou a kulturní různorodostí hlouběji a podporovat dostatečné a kvalitní vyučování jazyků ve školách. 

V roce 2005 Evropská komise vydala první ze série Klíčových dat a tím poskytla poprvé empirické důkazy o stávajícím stavu a nástroj k naplňování cílů Barcelonské evropské rady (2002), která se zasadila o to, aby již od ranného věku bylo vyučováno nejméně dvěma cizím jazykům, a začala provádět rozsáhlý průzkum úrovně jazykových znalostí evropských školáků (ukončení 2012). 

Od roku 2007 politiku propagace jazykového vzdělávání, „která jediná může zaručit koherenci a fungování unie,“ definuje a v praxi uskutečňuje úřad evropského komisaře pro mnohojazyčnost. Druhá konference o mnohojazyčnosti v Evropě, pořádaná v září 2008, stanovila dva cíle: 1. zvýšit povědomí o hodnotě a příležitostech, které skýtá jazyková různorodost EU, a 2. poskytnout všem občanům unie příležitost naučit se dva cizí jazyky kromě mateřského. 

Některé z výstupů dokumentu:

- 7 % 15letých žáků používá doma jiný než oficiální jazyk školy

- 7 % 15letých žáků používá doma jiný než oficiální jazyk školy- povinná výuka cizích jazyků je zahajována ve stále rannějším věku

- 7 % 15letých žáků používá doma jiný než oficiální jazyk školy- povinná výuka cizích jazyků je zahajována ve stále rannějším věku- v primárním vzdělávání zřídka dosahuje jazyková výuka 10 % učebního času

- 7 % 15letých žáků používá doma jiný než oficiální jazyk školy- povinná výuka cizích jazyků je zahajována ve stále rannějším věku- v primárním vzdělávání zřídka dosahuje jazyková výuka 10 % učebního času- v nižším sekundárním vzdělávání se dvěma nebo více cizím jazykům učí 58 % žáků

- 7 % 15letých žáků používá doma jiný než oficiální jazyk školy- povinná výuka cizích jazyků je zahajována ve stále rannějším věku- v primárním vzdělávání zřídka dosahuje jazyková výuka 10 % učebního času- v nižším sekundárním vzdělávání se dvěma nebo více cizím jazykům učí 58 % žáků- ne všechny školské systémy mají cizí jazyk v povinném kurikulu

- 7 % 15letých žáků používá doma jiný než oficiální jazyk školy- povinná výuka cizích jazyků je zahajována ve stále rannějším věku- v primárním vzdělávání zřídka dosahuje jazyková výuka 10 % učebního času- v nižším sekundárním vzdělávání se dvěma nebo více cizím jazykům učí 58 % žáků- ne všechny školské systémy mají cizí jazyk v povinném kurikulu- většina zemí doporučuje zavést Evropský referenční rámec pro hodnocení úrovně jazyků

- 7 % 15letých žáků používá doma jiný než oficiální jazyk školy- povinná výuka cizích jazyků je zahajována ve stále rannějším věku- v primárním vzdělávání zřídka dosahuje jazyková výuka 10 % učebního času- v nižším sekundárním vzdělávání se dvěma nebo více cizím jazykům učí 58 % žáků- ne všechny školské systémy mají cizí jazyk v povinném kurikulu- většina zemí doporučuje zavést Evropský referenční rámec pro hodnocení úrovně jazyků- anglický, francouzský, německý, španělský a ruský jazyk představují 95 % cizích jazyků

- 7 % 15letých žáků používá doma jiný než oficiální jazyk školy- povinná výuka cizích jazyků je zahajována ve stále rannějším věku- v primárním vzdělávání zřídka dosahuje jazyková výuka 10 % učebního času- v nižším sekundárním vzdělávání se dvěma nebo více cizím jazykům učí 58 % žáků- ne všechny školské systémy mají cizí jazyk v povinném kurikulu- většina zemí doporučuje zavést Evropský referenční rámec pro hodnocení úrovně jazyků- anglický, francouzský, německý, španělský a ruský jazyk představují 95 % cizích jazyků- angličtina dominuje nad jinými jazyky, následuje němčina nebo francouzština

- 7 % 15letých žáků používá doma jiný než oficiální jazyk školy- povinná výuka cizích jazyků je zahajována ve stále rannějším věku- v primárním vzdělávání zřídka dosahuje jazyková výuka 10 % učebního času- v nižším sekundárním vzdělávání se dvěma nebo více cizím jazykům učí 58 % žáků- ne všechny školské systémy mají cizí jazyk v povinném kurikulu- většina zemí doporučuje zavést Evropský referenční rámec pro hodnocení úrovně jazyků- anglický, francouzský, německý, španělský a ruský jazyk představují 95 % cizích jazyků- angličtina dominuje nad jinými jazyky, následuje němčina nebo francouzština- regionální a menšinové jazyky jsou často včleněny do povinného kurikula

- učitelé-jazykáři mají zřídka povinnost strávit část studia v zemi, hovořící cílovým jazykem

Dokument vydala EACEA P9 Eurydice v roce 2008. Je výsledkem spolupráce mezi jednotkami Eurydice a Eurostat a využívá také databázi statistických údajů shromážděných v mezinárodním průzkumu gramotnosti 15letých studentů PISA 2006, na kterém spolupracovala i česká společnost Scio. 

Dostupné taktéž na internetu ( http://www.eurydice.org/ a http://ec.europa.eu/eurostat/ ).

Reklama

Související témata:

Výběr článků