Hlavní obsah

Vychází publikace o ICT pro školy, reaguje na kritiku inspekce

15. 3. 2010, 14:30
Právo, ťas

Výzkumný ústav pedagogický v Praze (VÚP) vydal praktickou metodickou příručku Informační a komunikační technologie ve škole. Tato publikace je určena vedoucím pracovníkům ve školách a ICT metodikům.

Článek

I když je brožura zaměřena převážně na základní školy, inspiraci a poučení z ní mohou čerpat i pedagogové jiných typů škol a školských zařízení. Hlavním impulzem k jejímu vytvoření byla zpráva České školní inspekce ze září 2009, která pod názvem „Úroveň ICT v základních školách" popisovala nepříliš uspokojivou realitu.

„Celá vyspělá Evropa trpí v současné době nedostatkem absolventů ICT oborů. V blízké budoucnosti se očekává, že tento deficit ještě významně vzroste. Proto je třeba maximálně metodicky i jinak podporovat počítačovou gramotnost, a to už od základní školy. A rozpoznané výrazné talenty musíme včas podchytit. K tomu všemu ovšem potřebujeme dobře připravené pedagogy a metodiky ICT. Publikace, která je přímou reakcí na potřeby školského terénu, představuje v tomto smyslu ten správný krok, i když sama o sobě situaci samozřejmě nevyřeší," říká ministryně Miroslava Kopicová.

Příručka pomůže také s čerpáním evropských dotací

Ministryně v této souvislosti také upozornila, že oblast podpory ICT je jedním ze stěžejních témat projektu EU Peníze školám. Jeho prostřednictvím chce ministerstvo školám rozdělit 4,5 miliardy korun z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je unikátní tím, že školy mohou peníze získat bez psaní projektů, jen prostým vyplněním šablon, které za ně připravilo MŠMT.

Oblasti ICT se týkají tři druhy připravených šablon: Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií, Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií.

Kde je možné publikaci získat

Příručku, která vyšla v nákladu sedm tisíc výtisků a bude zdarma distribuována do všech základních a středních škol v České republice, si mohou zájemci stáhnout také z webových stránek VUP, anebo na metodickém portálu rvp.cz, kde je možné se zapojit i do diskuze.

Reklama

Související témata:

Výběr článků