Hlavní obsah

Většina pracovních míst souvisí s prací na počítači

30. 6. 2011, 13:34
Právo, Karel Kvapil

O vztahu počítačů a lidí hovoříme s Jiřím Cháberou, manažerem firmy ECDL Česká republika, která u nás vydává „Evropské počítačové řidičáky."

Foto: Profimedia.cz

Mnozí uživatelé ovládají pouze úzkou selektivní část použití počítače.

Článek

O počítačích si podobně jako o angličtině každý myslí, že je ovládá až do chvíle, než dojde k testování znalostí. Co odlišuje počítačovou gramotnost od počítačového amatérismu?

Počítačový amatérismus spočívá v tom, že znalosti lidí jsou subjektivní. Každý si myslí, že to, co dělá, dělá skvěle a že je v tom dobrý. Ale bohužel už neví, co nedělá, co by měl dělat a umět. V tomto oboru jsou Češi mistři – co Čech to muzikant, co Čech to fotograf, co Čech to znalec počítačů, ale ve skutečnosti mnozí ovládají pouze úzkou selektivní část použití počítače.

Gramotnost je jiný pojem, souvisí se schopností rozpoznat, kde se počítače dají dobře využít, čeho se s nimi dá docílit, jaká rizika a nebezpečí jsou spojená s jejich použitím a jaké to má souvislosti.

Dnes počítačová kvalifikace zasahuje nejen do kanceláří v aplikacích, jako je práce s textem, prezentace a podobně, přes internet až po věci týkající se speciálních informačních systémů, např. ve zdravotnictví, práce s grafikou nebo plánování projektů. Počítačové znalosti a dovednosti se v zásadě dělí na ty, které souvisejí se základní počítačovou gramotností a na ty, které jsou orientovány na trh práce.

Organizujete kurzy ECDL, což je jakýsi evropský počítačový řidičák, který garantuje určitý souhrn znalostí a dovedností. Jaké zkušenosti máte na českém trhu s šířením počítačové gramotnosti?

Na českém trhu existuje kolem pěti set vzdělávacích organizací všeho druhu, které se tím či oním způsobem počítačovým vzděláváním zabývají. Dobrá polovina z nich má jako základ právě koncept ECDL (European Computer Driving Licence). Počítačová gramotnost je však pouze vstupní branou pro další vzdělávání v oblastech, které zaměstnavatelé na trhu práce potřebují.

Typickým příkladem jsou datové schránky. Prostředky vyčleněné na vzdělávání státní administrativy ohledně datových schránek byly investovány do získání dovedností, jak obsluhovat aplikaci datových schránek na webu. Datové schránky jsou však webová aplikace jako kterákoli jiná. Může vám ji pod rukama někdo změnit, grafika vypadá trochu jinak, a vy, když nejste počítačově gramotný, tak jste skončil.

Praxe v této oblasti krásně doložila, že značná část našich úředníků není počítačově gramotná, protože když se změnil vzhled rozhraní datových schránek, tak bylo mnoho úředníků vedle.

Nakolik se daří prosadit certifikát ECDL jako uznávaný kvalifikační předpoklad při přijímání do práce na českém pracovním trhu?

Nemůžeme žádnému zaměstnavateli nařídit, jak se má chovat, co má uznávat či neuznávat. Je to otázka přirozeného rozvoje a rozšíření této myšlenky.

Jestliže zaměstnavatel ví, že existuje něco jako doklad počítačové gramotnosti nebo kvalifikace, tak to velmi rád přijme za své, protože mu to prostě zjednoduší život. Nemá s tím žádné starosti a přijímá do práce počítačově gramotné lidi, které nemusí následně doškolovat.

Pokud zaměstnavatel o této možnosti neví, tak buď přijme člověka, který se časem může projevit jako ne příliš schopný, a bude ho muset propustit, anebo ho bude muset draze proškolit tak, aby vyhovoval jeho nárokům.

Řada veřejných institucí v České republice, které už zkušenosti s ECDL udělaly, systém velmi ráda přijala a uznává ho. Například Národní bezpečnostní úřad má už deset let velmi precizně propracovanou personální politiku, která s ECDL počítá a našli bychom řadu dalších institucí i podniků, které při přijímacích pohovorech uznávají průkaz ECDL jako doklad počítačové gramotnosti.

Pokud vím, pomáháte organizovat ECDL kurzy i jako pomoc nezaměstnaným starších ročníků pro lepší uplatnění na trhu práce. Jaké zkušenosti máte z této oblasti?

Vzhledem k tomu, že zhruba devadesát procent pracovních pozic se nějakou měrou potkává s prací na počítači, je to pro lidi bez zaměstnání nejsnazší cesta, jak si zvýšit kvalifikaci a příležitost na opětovné zaměstnání.

Existuje totiž velká šance, že když si člověk začne s počítačem rozumět, bude tuto dovednost moci použít v relativně široké škále pracovních pozic. Lidem to pochopitelně pomáhá i psychicky, protože je to pro ně poměrně rychle dostupná kvalifikace a dostávají se tak z psychické pasti, která je spojena s nezaměstnaností.

Děláte obecně prospěšnou činnost – pomáháte zaměstnat lidi. Nakolik cítíte anebo naopak postrádáte podporu orgánů státní správy pro vaši činnost?

Je to někde tak napůl cesty, ale v zásadě ji postrádáme. Některá ministerstva, ačkoli by to mělo být jejich přímou náplní, tak se tváří, že neví, co jsou počítače a co je počítačová gramotnost; jiná ministerstva, např. ministerstvo školství v oblasti rekvalifikací velmi dobře pochopilo, že testování je velmi dobrý nástroj, jak zvýšit kvalitu vzdělávání a smysl rekvalifikace.

Před dvěma lety byla dokonce vydána vyhláška ministerstva školství, která umožňuje, aby v rámci rekvalifikací byly ECDL testy používány na závěr vzdělávacího procesu jako zkouška ze zákona. To vede jednoznačně ke zkvalitnění výuky. Vzdělávací organizace má nad sebou bič a musí vzdělávat kvalitně a rovněž vzdělávaný se musí snažit, protože ví, že na konci bude muset složit zkoušku.

Reklama

Výběr článků