Hlavní obsah

UK je šestou nejproduktivnější vědeckou institucí ve Východní Evropě

19. 10. 2010, 12:45 – Praha
Právo, ťas

Univerzita Karlova (UK) se umístila na šestém místě v regionu východní Evropy a jako jediná z českých univerzit v první třístovce celosvětového hodnocení Scimago Institutions Ranking, které hodnotí nejen univerzity, ale zahrnuje i ostatní vědecké organizace z celého světa.

Článek

SCImago Institutions Ranking (SIR) je žebříček, který porovnává vědecké výstupy, mezinárodní vědeckou spolupráci, výstupy v impaktovaných periodicích a publikační aktivitu univerzit a vědeckých institucí. Do žebříčku SIR bylo zařazeno celkem 2833 univerzit a vědeckých institucí z 87 zemí celého světa.

Podle objemu vědecké publikační produkce se v něm Univerzita Karlova umístila na 231. místě v celkovém pořadí. Byla vyhodnocena jako šestá nejproduktivnější vědecká instituce ve východní Evropě, za ní zůstává 171 institucí v tomto regionu. Z univerzit v tomto regionu se UK umístila na druhém místě, zbývající čtyři instituce na prvních místech jsou akademie věd (včetně české).

„Hodnocení Scimago Institutions Ranking je výjimečné v tom, že se nesoustředí jen na organizace univerzitního typu, ale zahrnuje také další relevantní vědecké a výzkumné ústavy,“ říká Václav Hampl, rektor UK a dodává: „O to více mě těší, že i v takové konkurenci má Univerzita Karlova velmi solidní postavení, a to i přesto, že její finanční zázemí a podmínky se od podmínek a financování čistě výzkumných institucí výrazně liší.“

Rating SIR využívá databázi vědeckých výstupů SCOPUS a díky tomu zohledňuje humanitní vědy o něco lépe než např. známý Šanghajský žebříček univerzit. Rating SIR tak podpořil zjištění nedávno zveřejněné První průběžné zprávy z projektu „Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů“, kterou pro MŠMT zpracovala firma Technopolis. Podle ní vědeckému výzkumu v ČR dominuje Univerzita Karlova a ústavy AVČR.

Reklama

Výběr článků