Hlavní obsah

Učitelé nezvládají učit děti o bezpečnosti na internetu

16. 7. 2014, 14:00
Novinky, kil

Podle dvaaosmdesáti procent učitelů dotázaných po celém světě bezpečnostní firmou AVG Technologies dnešní rodiče příliš spoléhají na školy, že poučí jejich děti o bezpečnosti na internetu.

Foto: Profimedia.cz

Bezpečnost na internetu by měla být vyučována jako součást školních osnov.

Článek

Průzkum, který proběhl letos v květnu, poukazuje na nevyřešenou otázku zodpovědnosti za výuku online bezpečnosti. Mnoho učitelů si myslí, že rodiče jejich žáků sami nemají o tématu dost informací. Úplně nejvíc pak o schopnostech rodičů pochybují čeští učitelé.

Jen čtvrtina dotázaných českých učitelů se domnívá, že znalosti rodičů jejich žáků o internetové bezpečnosti jsou dostatečné. Přesto pouze 9 % rodičů v Česku – nejméně ze všech dotazovaných zemí – žádá učitele o radu, jak zajistit bezpečnost svých dětí na internetu.

Zařadit online bezpečnost do osnov

Výzkum, kterého se zúčastnilo téměř 1800 učitelů po celém světě, poukázal na potřebu poskytnout učitelům větší podporu a školení pro vzdělávání dětí na téma online bezpečnosti. Dvě třetiny (64 %) respondentů se shodly, že školy by měly poskytovat lepší odbornou přípravu v oblasti používání internetu jako vzdělávacího nástroje.

V Česku však takový názor zastává jen necelá polovina dotazovaných (49 %), přestože 100 %, tedy všichni zúčastnění učitelé uvedli, že internet při výuce používají. 77 % respondentů si rovněž myslí, že bezpečnost na internetu by měla být vyučována jako součást školních osnov.

Učitelům chybí potřebná kvalifikace

Mezi znalostmi a schopnostmi učitelů a očekáváním rodičů zeje propast. Přestože 69 % dotázaných učitelů tvrdí, že o bezpečnosti na internetu s dětmi diskutují, pouze jeden učitel ze čtyř uvedl, že má příslušnou aprobaci.

„Dnešní učitelé používají internet pravidelně ve svých hodinách a navíc se musejí vypořádat se stále komplexnějšími problémy, které to přináší, a to často bez jakéhokoliv proškolení. Školy jim sice daly pokyny pro zvládání nejčastějších problémů, avšak hlavní potíž spočívá v tom, že většina učitelů nemá žádnou kvalifikaci v oblasti výuky online bezpečnosti a tyto pokyny samy o sobě nestačí. Když se žák svěří s kyberšikanou pouze jednomu ze čtyř učitelů, je jasně vidět, proč je zapotřebí větší průprava učitelů,“ uvedl Tony Anscombe ze společnosti AVG Technologies.

Reklama

Související témata:

Výběr článků