Hlavní obsah

Téměř dvě třetiny lidí považují nezaměstnanost za vysokou

23. 7. 2009, 12:42 – Praha

Téměř dvě třetiny lidí, 65 %, považují současnou úroveň nezaměstnanosti v Česku za příliš vysokou; loni v červnu to uvedlo 36 % dotázaných. Dalších 29 % lidí nezaměstnanost vnímá jako přiměřenou a pouze jedno procento jako příliš nízkou. Lidé se zároveň domnívají, že je nyní sice možné sehnat práci, ale je obtížné získat vhodnou práci.

Foto: Právo

Toho, že budou muset vyrazit na úřad práce, se bojí čím dál více lidí.

Článek

Ukázal to nejnovější průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Vysokou míru nezaměstnanosti kritizují zejména nevyučení dělníci, nepracující důchodci a nezaměstnaní. Nezaměstnanost považují za příliš vysokou i lidé, kteří hodnotí životní úroveň své domácnosti jako špatnou a respondenti s nižším vzděláním. Naopak nejméně problematizují aktuální míru nezaměstnanosti vedoucí pracovníci a vyšší odborní zaměstnanci.

Téměř tři pětiny dotázaných si myslí, že se míra nezaměstnanosti do budoucna zvýší. Čtvrtina se domnívá, že nezaměstnanost zůstane beze změny a pouhých osm procent respondentů tvrdí, že aktuální nezaměstnanost klesne.

Strach mají lidé se špatnou životní úrovní

Z dalšího vývoje nezaměstnanosti mají větší obavy lidé, jejichž ekonomické zázemí a možnosti uplatnění na pracovním trhu jsou obecně horší. Mezi lidmi se špatnou životní úrovní očekává do budoucna vyšší nezaměstnanost 70 procent dotázaných. Vyšší nezaměstnanost rovněž předpokládají více než tři čtvrtiny nezaměstnaných.

Hodnocení šancí nezaměstnaných při hledání práce je ovlivněno celkovým zhoršením ekonomické situace. Pokud jde o shánění zaměstnání, více než polovina lidí zastává názor, že většina nezaměstnaných si není schopna sehnat vhodnou práci, čtvrtina dotázaných tvrdí, že většina nezaměstnaných nemůže sehnat vůbec žádnou práci a pouze 18 procent se domnívá, že nezaměstnaní jednoduše nemají zájem pracovat.

O nemožnosti sehnat jakoukoliv práci jsou přesvědčeni zejména nezaměstnaní a lidé s horší životní úrovní, shodně 47 procent. Naopak názor, že se nezaměstnaným nechce pracovat, zastávají především vedoucí pracovníci, podnikatelé a také lidé starší 60 let.

Situace se dle respondentů zhoršuje

Zatímco v uplynulých letech vykazovalo hodnocení situace na trhu práce v místě bydliště pozvolný nárůst pozitivních odpovědí, letos se výrazně zhoršilo. Celá třetina dotázaných nyní považuje za obtížné sehnat v místě bydliště jakoukoliv práci a téměř desetina respondentů tvrdí, že je to zcela nemožné.

Ztráty zaměstnání se aktuálně obává 31 procent lidí. Naopak 55 procent respondentů to považuje za nepravděpodobné a 14 procent neví. Oproti předchozím rokům mírně přibylo těch, kteří připouštějí možnost ztráty svého zaměstnání. Nejčastěji to uvádějí nekvalifikovaní dělníci a lidé s horší životní úrovní a nižším vzděláním. Většina pracujících, 67 procent, je se svým zaměstnáním spokojena. Odpověď "ani spokojen, ani nespokojen" zvolilo 28 procent respondentů a nespokojení čítají pouze pět procent.

Průzkumu CVVM se letos v červnu zúčastnilo 1 107 obyvatel ČR starších 15 let. Nezaměstnanost v Česku letos v červnu podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí vzrostla na osm procent z květnových 7,9 procenta. 

Reklama

Související články

Výběr článků