Hlavní obsah

Školy trápí oxid uhličitý a prach

8. 3. 2018, 15:48
Novinky,

V českých školách je vysoká koncentrace oxidu uhličitého (CO2) a polétavého prachu. Podle studie, kterou v rámci celoevropského programu InAirQ provedl Státní zdravotní ústav, se děti „dusí“ ve více než třetině sledovaných tříd. V mnoha učebnách překročila koncentrace oxidu uhličitého hygienický limit, někde i několikanásobně. Příčinou je zejména nesprávné větrání.

Foto: Milan Malíček, Právo

Ilustrační foto

Článek

Velkým problémem školních tříd jsou mimo oxidu uhličitého také vysoké koncentrace polétavého prachu. Vyšší než přípustné množství bylo zaznamenáno v téměř polovině sledovaných učeben.

Data z roku 2016 prokázala vysoké koncentrace CO2 i ve školkách. Zde dokonce ve více než třech čtvrtinách měřených tříd dosáhly koncentrace takových hodnot, které již mohou být pro malé děti obtěžující, ve 40 procentech tříd tyto hodnoty překročily vyhláškou stanovený limit.

Až příliš těsnící okna

„Řešení je přitom jednoduché, stačí jen kvalitu vzduchu sledovat a dobře větrat,“ uvedl expert na měřicí zařízení Bohdan Roule ze společnosti Conrad Business Supplies. Podle něj jsou hlavním viníkem příliš těsnící nová okna v zateplených a rekonstruovaných školních budovách.

„Naše děti se dusí, protože se ve školách a školkách málo větrá. V plné školní třídě podíl CO2 ve vzduchu vlivem dýchání přítomných rychle roste. Z našich zkušeností víme, že k překročení limitní koncentrace oxidu ve školní třídě stačí necelá vyučovací hodina se zavřenými okny,“ pokračoval.

Rostoucí koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu není lidskými smysly odhalitelná. „Školy by si povinně měly pořídit měřiče kvality ovzduší, ty zaznamenávají koncentraci a její průběh v čase, na překročení limitu upozorní třeba zvukovým signálem. Zaznamenaná data je pak možné využít k návrhu preventivních opatření,“ vysvětlil.

Zřejmě nejúčinnějším řešením špatné kvality vzduchu ve školách je instalace aktivního větracího systému. Ten může větrání regulovat na základě údajů z měřicího zařízení nebo z čidel koncentrace oxidu uhličitého. Děti ve školách totiž netrápí jen oxid uhličitý, ale i další škodlivé látky ve vzduchu.

„Koncentrace CO2 slouží hlavně jako indikátor pro posuzování intenzity větrání a s tím souvisejícího takzvaného odérového mikroklimatu. Jako odéry se označují plynné složky ovzduší vnímané jako vůně nebo zápachy produkované člověkem nebo jeho činností,“ doplnil Karel Murtinger, poradce ze společnosti Ekowat.

Na problém podobně upozornila už loni Česká rada pro šetrné budovy. Podle ní by se mělo zlepšit vnitřní prostředí škol, a to nejen kvůli vysoké koncentraci CO2, nedostatečné cirkulaci čerstvého vzduchu, ale i kvůli nevyhovujícím světelným a akustickým podmínkám. [celá zpráva]

Nejde nicméně jen o školy, zkažený vzduch dýchá řada lidí rovněž doma.

Reklama

Související články

Výběr článků