Hlavní obsah

Škola podporuje studenty v podnikání

13. 6. 2014, 8:00
Právo, kil

Nezaměstnanost absolventů je stále vysoká a jejich šance na uplatnění klesá s absencí praxe. Ani technické obory nejsou výjimkou, přestože jejich absolventi jsou nezaměstnaností ohroženi méně. Alternativou k zaměstnaneckému poměru je tak podnikání, což si mnohé vysoké školy uvědomují a své studenty v něm podporují.

Foto: archív VŠB-TU Ostrava

Soutěžící z prvního ročníku Green Light Startup show VŠB-TU Ostrava.

Článek

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU Ostrava) nabízí v této souvislosti svým studentům, ale i širší veřejnosti přípravu v „Podnikatelském inkubátoru“.

Ekonomická situace nedává jistotu práce

„Najít si po škole zaměstnání pokud možno u velkého podniku je zejména v našem kraji stále považováno za nejlepší řešení profesního uplatnění. Současná ekonomická situace ale bohužel tuto jistotu neposkytuje. Chceme proto ukázat studentům, že postavit se na vlastní nohy a začít podnikat může být zajímavou možností sebeuplatnění, a následně jim i pomoci,“ říká Martin Duda, ředitel Centra podpory inovací VŠB-TU Ostrava, pod které inkubátor patří.

Chceme ukázat studentům, že postavit se na vlastní nohy a začít podnikat může být zajímavou možností sebeuplatnění
Martin Duda

Pro začínající podnikatele s historií firmy mladší než tři roky je určen program Inkubace. Uchazeč musí nejprve zpracovat podnikatelský záměr, na jehož základě je posouzeno jeho případné přijetí. Pokud Rada inkubátoru přijetí odsouhlasí, otevírá se dotyčnému možnost využít široký balík služeb.

Osobní konzultant zdarma

Může například zdarma využít služeb osobního konzultanta, který mu je průvodcem. Začínajícímu podnikateli pomůže s rozvíjením dovedností, jak získat první klienty či nalézt nové obchodní příležitosti, poradí, jak se vypořádat se státní byrokracií apod. Nabídka zahrnuje také právní služby a poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví, financování a možnosti čerpání dotací.

Důležitou přidanou hodnotou je umístění inkubátoru v areálu univerzitního kampusu – vzniká tak mnohem větší možnost spolupráce s výzkumnými týmy na společných projektech.

Z inkubátoru do parku

Univerzita v oblasti podpory podnikání úzce spolupracuje s vědecko-technologickým parkem (VTPO), který je v docházkové vzdálenosti od podnikatelského inkubátoru. Společně s městem Ostrava, majoritním vlastníkem VTPO, univerzita dbá na to, aby se v parku mohly dál rozvíjet firmy (včetně těch z podnikatelského inkubátoru), které jsou již za tzv. údolím smrti, tedy překonaly počáteční fázi rozvoje a dokázaly na trhu uspět.

Od nápadu ke startupu

Součástí aktivit Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava je také projekt Green Light (GL), jehož cílem je urychlit přeměnu studentských podnikatelských nápadů v nové firmy, tzv. startupy. Celý projekt má dvě části – GL Startup akcelerátor a GL Startup show.

Akcelerátor trvá tři měsíce, během nichž účastníci absolvují řadu praktických workshopů a individuálních konzultací. Do nich se navíc zapojují firmy jako T-Mobile, Deloitte nebo Futurelytics, které mladým týmům předávají poznatky z praxe.

Závěrem tříměsíčního snažení je GL Startup show, na níž jednotlivé týmy představují svůj projekt před odbornou porotou a ty nejlepší mohou získat ceny v celkové hodnotě až 150 000 Kč. Ze zajímavých nápadů letošního ročníku lze uvést projekt Fair Box, lepenkové krabice s průzorem, který zajišťuje kontrolu přijatého zboží bez nutnosti poškození obalu.

Z Ostravy do Silicon Valley

Důkazem, že výše uvedené aktivity mají smysl, je nejen zvyšující se zájem studentů, ale také úspěchy podnikatelských týmů. Jedním z nich je projekt Presentico, nabízející interaktivní řešení firemních prezentací na tabletech, jehož autoři aktuálně pracují na dalším vývoji projektu v samotném centru technologických řešení Silicon Valley v USA. Univerzita rovněž majetkově vstoupila do jedné z nově založených firem (Projektově.CZ), která vyvíjí jednoduchý software na úkolování v malých týmech.

„Naše spolupráce s podnikatelským centrem z Tel Avivu ukazuje, že děláme věci podobným způsobem. V Izraeli mají však tu výhodu, že se podpoře podnikání věnují již drahnou dobu a je to pro ně zcela běžná forma obživy. Proto nám doporučují také trpělivost,“ dodává Martin Duda.

Reklama

Související témata:

Výběr článků