Hlavní obsah

Samotný diplom studentům nestačí

14. 3. 2014, 8:00
Právo, kil

Míra nezaměstnanosti v České republice neklesá a problémy s uplatněním se již zdaleka netýkají pouze méně vzdělaných či starších lidí. Zda na trhu práce uspějí i vysokoškolští studenti, závisí nejen na oboru studia, ale také na praxi a celkovém zájmu o obor.

Foto: Profimedia.cz

Přestože studenti technických oborů se lépe uplatňují na trhu práce, samotný diplom nestačí.

Článek

Z výsledků neveřejného průzkumu, který realizovala v rámci informační kampaně „Zlepši si techniku“ Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB – TUO), jasně vyplynulo, že jedním z nejdůležitějších kritérií při výběru studia je budoucí uplatnění na trhu práce. Uvedl to každý druhý dotazovaný. Přestože technicky zaměřené univerzity vykazují vyšší míru uplatnění studentů na trhu práce, samotný diplom nestačí.

Dalším kritériem, které rozhoduje o budoucím uplatnění studenta, je celkový zájem a nadšení pro obor

Trend posledních let je jasný – studenti hledají práci již během studia a nenechávají to na poslední ročník nebo, ještě hůře, až po absolvování.

„Tento trend bude určitě pokračovat i v dalších letech. Jasně jej potvrzuje například veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS, který každý rok navštěvuje stále více zájemců ze všech ročníků studia, nejen ze závěrečných,“ uvedla tisková mluvčí VŠB – TUO Klára Janoušková.

Škola spolupracuje s firmami

Potřeba získání praxe je pro studenty klíčová. VŠB – TUO proto spolupracuje s největšími firmami v kraji a studenti se v nich podílejí na řešení úkolů v oblasti výzkumu a vývoje. Například fakulta strojní spolupracuje s firmami ArcelorMittal Ostrava, Honeywell Aerospace Olomouc či Siemens Elektromotory Mohelnice.

Vedle toho mohou studenti získat praxi zapojením do nejrůznějších projektů. Jedním z nich je tzv. Practice Point, který nabízí exkurze, odborné přednášky a stáže. „Klademe důraz nejen na to, aby se studenti v těchto podnicích aktivně zapojili do praxe, ale také aby se podíleli na řešení různých aplikačních problémů,“ připomíná Janoušková.

Díky možnosti pracovat už v době studia přímo pro nějakou firmu mají podle ní studenti mnohem vyšší šanci na uplatnění po ukončení školy. „Studenti si vybírají technické obory ke studiu také z toho důvodu, že po úspěšném absolvování univerzity získávají z pohledu absolventů nadprůměrné finanční ohodnocení již po nástupu do práce,“ dodává Janoušková.

Firmy chtějí i „soft skils“

Díky praxi získají studenti možnost nejen aplikovat teoretické poznatky ze školy na konkrétní činnost, ale také se naučí novým „měkkým“ dovednostem. Právě tyto soft skills, tedy schopnosti pracovat v týmu, otevřeně a nekonfliktně komunikovat či prezentovat své názory, je v očích zaměstnavatelů odlišují od studentů se stejnými znalostmi, ale bez praxe.

Mnohé univerzity nabízejí kromě široké škály praxí také nejrůznější exkurze a možnosti zapojit se do mezinárodních výzkumných týmů. Studenti se tak navíc mohou zdokonalit ve znalosti odborné terminologie v cizím jazyce.

Aktivní i mimo školu

Dalším kritériem, které rozhoduje o budoucím uplatnění, je celkový zájem a nadšení pro obor. Již na středních školách se studenti zajímají o oblíbený předmět i mimo školu, a to například prostřednictvím návštěvy specializovaných kroužků nebo vyhledáváním informací o oboru.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava je v jejich zaujetí podporuje pořádáním nejrůznějších zájmových kroužků.

„Realizujeme 17 druhů technicky orientovaných kroužků pro žáky základních a středních škol. Jejich náplní je geoinformatika, robotika, technická kybernetika, RFID technologie a matematika. V loňském školním roce do kroužků pravidelně docházelo 93 studentů středních škol,“ uvedla Kateřina Jenešová, která má organizaci kroužků na VŠB – TUO na starosti.

Reklama

Související témata:

Výběr článků